Klassieke reis gymnasium 5

In april zijn leerlingen uit gymnasium 5 naar Griekenland geweest. Docenten Ralph Schoen, Pauline Poot en Jan Hartman waren mee en schreven er een verslagje over. Je kunt het verslag hieronder lezen.


Daar stonden we dan, in de stralende zon op de zogenaamde Griekse agora. Hoezo ‘Griekse’ agora, we zijn toch in Griekenland? Dan hoef je dat er toch niet bij te zeggen? Toch wel, omdat de Romeinen hier ook hun sporen hebben nagelaten en er dus ook een Romeinse agora is. Ook aan het begin van onze jaartelling liepen er buitenstaanders en -landers rond die overmand werden door wat er allemaal aan fraais te zien was. Sommigen waagden het zelfs de Grieken te willen imiteren. Op de achtergrond torent de behoorlijk intacte (en origineel Griekse!) tempel van Hefaistos boven ons uit: die moet er toentertijd nog veel kleurrijker hebben uitgezien, want de Grieken hielden ervan tempels en beelden van een verfje te voorzien.

Niet alles wat we hebben gezien kon bogen op heelheid, maar daardoor was het niet minder indrukwekkend. De grootsheid van de Acropolis, de statuur van dito museum met zijn nog ontbrekende Elgin-marbles, de door lessen en examens herkenbare en bekende beelden uit het archeologisch museum met het haast tastbare ‘dodenmasker van Agamemnon’, het uitzicht vanuit de Stoa van Attalos, het weergaloze panorama dat, en dan zijn we een paar honderd kilometer verderop, het Delphi-complex biedt over zijn met olijfgaarden bedekte entourage, het zijn maar enkele highlights uit een altijd weer veel te korte week in Athene en omstreken.

De goden waren ons welgezind en voor het eerst sinds jaren deden we in de traditionele reisweek wat toch wel de kroon op de klassieke middelbare schoolcarrière genoemd kan worden: Griekenland of Rome bezoeken. Hopelijk kunnen we dit ook in de toekomst blijven doen.