Pubers in het digitale tijdperk

Digitale media maken de grote wereld met een paar klikken heel klein. Meestal is online zijn een leuke ervaring voor pubers, maar af en toe kan het ook bedreigend of ongezond zijn.  

Als ouder moet je bij je kind vinger aan de pols houden als het gaat om de digitale wereld. 

En dat kan best vragen oproepen als je zelf niet bent opgegroeid met al deze media… 

‘Hoe begeleid ik mijn puber in deze digitale wereld? Waarmee moet ik in de opvoeding rekening houden als het internet, sociale media en games betreft? 

Om deze vragen te beantwoorden, heeft de afdeling Zorg van het Cals met Social Media Wijs twee onlineouderavonden georganiseerd. 

Tijdens de interactieve onlinepresentatie ‘Pubers in het digitale tijdperk’ werd de digitale belevingswereld van kinderen toegelicht. 

Vervolgens werden er tips gedeeld om de media opvoeding van uw kind vorm te geven. 

Deze tips kunt u terugvinden in de bijgevoegde hand-out