Maatwerkmiddagen

In het huidige rooster met 45-minutenlessen hebben we ervoor gekozen de middagen te benutten voor allerlei activiteiten .Je hebt als leerling de kans om keuzes te maken voor je middagprogramma. Je kunt inschrijven voor activiteiten die voor jou interessant en/of nuttig zijn. De maatwerkmiddagen bieden bijvoorbeeld ondersteuning bij vakken, hulp bij studievaardigheden, praktijkmomenten voor een aantal vakken, sociale activiteiten en ook ruimte voor mentormomenten. Het aanbod kan online of fysiek zijn, afhankelijk van de activiteit en van wie het regelt.

Bekijk het aanbod hier.