Boeken inleveren en ophalen

Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat de boeken weer ingeleverd moeten worden. U krijgt hierover een brief per post met de pakketlijst met in te leveren boeken en een schema met een tijdstip.

Het schema per leerjaar wanneer de boeken ingeleverd en opgehaald moeten worden vindt u ook hieronder. Let op: er zijn twee schema’s waarin wijzigingen hebben plaatsgevonden, dit staat ook vernoemd bij betreffende schema’s.

Het is erg belangrijk om de geplande tijd aan te houden i.v.m. de coronamaatregelen.

 

Schema inleveren boeken vwo 6 2020

Schema inleveren boeken vwo 5 en ophalen boeken vwo 6 2020

Schema inleveren boeken havo 5 2020

Schema inleveren boeken havo 4 en ophalen boeken havo 5 2020

Schema inleveren boeken vwo 4 en ophalen boeken vwo 5 2020

wijziging 16-06-2020: Klas V4E en klas v4M toegevoegd

Schema inleveren boeken klas 3 en ophalen boeken klas 4 2020

Schema inleveren boeken klas 2 en ophalen boeken klas 3 2020

Schema inleveren boeken klas 1 en ophalen boeken klas 2 2020

wijziging 16-06-2020: klas THV1L toegevoegd

Schema ophalen boeken klas 1 2020