Spreekuur Jeugdprofessional Geynwijs

Vanaf 13 maart a.s. houdt Geynwijs op School (GWOS) een open spreekuur op het Cals College om een gesprek zo laagdrempelig te maken voor jou en/of je ouders. Geynwijs is het wijkteam voor alle inwoners van Nieuwegein en legt de verbinding tussen onderwijs en het wijkteam. Daarom heeft elke school in Nieuwegein een Jeugdprofessional als contactpersoon. Op het Cals College is dat Heleen Koole.

Vaak kan door een gesprek al heel veel opgelost worden. Hierbij valt te denken aan niet lekker in je vel zitten, faalangst, moeilijkheden op school en/of thuis. Ook kan de jeugdprofessional in overleg met jou de ondersteuning van een gespecialiseerde zorgaanbieder inzetten. De werkwijze kan in een kennismakend gesprek vrijblijvend uitgelegd worden. Ook docenten kunnen gebruik maken van het spreekuur om eens te sparren over casussen of te informeren welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te ondersteunen.

Meer weten? Stap gerust even binnen op dinsdagochtend (oneven weken) tussen 10 en 12u in kamer K1.38. Dit schooljaar is Heleen Koole aanwezig op: 13-3, 27-3, 10-4, 8-5, 22-5, 5-6, 19-6 en 3-7. Op afspraak kan natuurlijk ook. Loop daarvoor even langs op de genoemde tijd of meld je aan h.koole@geynwijs.nl of via de zorgcoördinator van het Cals College Nicole Groen of je mentor.