Gezonde schoolkantine

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:

  • De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes .
  • De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden [een watertappunt / een watercooler / kannen met water / flesjes water].

Onze ambitie

Onze ambitie is een gouden kantine:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
  • We bieden groente en fruit aan.
  • De aankleding van de kantine stimuleert onbewust om de betere keuze te maken.

Structureel beleid

Samen met onze cateraar van Leeuwen Catering brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie. Daarnaast is ons beleid terug te vinden in de schoolgids.