Boeken inleveren en ophalen

Inleveren

Aan het einde van het schooljaar dienen de boeken weer ingeleverd te worden.

Dit gebeurt tussen vrijdag 29 juni en woensdag 4 juli.

Ophalen

Aan het begin van het schooljaar moeten de boeken opgehaald worden. Dit gebeurt tussen woensdag 22 augustus en zaterdag 25 augustus.

Hiervoor is per leerjaar een schema opgesteld, waarin staat op welk moment de boeken ingeleverd dan wel opgehaald dienen te worden.

Deze schema’s zijn hier per leerjaar te vinden:

Schema inleveren boeken klas 1 en ophalen boeken klas 2

Schema inleveren boeken klas 2 en ophalen boeken klas 3

Schema inleveren boeken klas 3 en ophalen boeken klas 4

Schema inleveren boeken havo 4 en ophalen boeken havo 5

Schema inleveren boeken vwo 4 en ophalen boeken vwo 5

Schema inleveren boeken vwo 5 en ophalen boeken vwo 6

Schema inleveren boeken havo 5

Schema inleveren boeken vwo 6

Schema ophalen boeken brugklas 2018-2019