Medezeggenschapsraad

Het Cals College kent twee organen waar ouders in vertegenwoordigd zijn. In jaarkringen zitten de ouders uit bepaalde leerjaren om te praten over zaken die in dat leerjaar van belang zijn. Daarnaast is er een oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

Jaarkringen

Beide scholen van het Cals College hebben jaarkringen of een ouderraad, die onderling contact houden. Ook adviseren ze soms de medezeggenschapsraad (MR). In IJsselstein is een ouderraad en in Nieuwegein zijn vijf jaarkringen:

  • jaarkring klas 1,
  • jaarkring klas 2,
  • jaarkring klas 3 en 4 vwo,
  • jaarkring klas 3, 4 en 5 havo,
  • jaarkring klas 5 en 6 vwo.

De ouderraad en de jaarkringen komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar.

De medezeggenschapsraad

Het Cals College heeft een medezeggenschapsraad (MR) en deelraden voor beide vestigingen, waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn.

De positie van de MR is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR overlegt met het bestuur en heeft instemmings- of adviesrecht bij belangrijke beleidsbeslissingen.

De deelraden overleggen met de rectoren als vertegenwoordiger namens het bevoegd gezag en hebben instemmings- of adviesrecht voor beleidsbeslissingen op vestigingsniveau. Daarmee zijn de MR en de deelraden de hoogste democratische organen binnen de school.

De MR bestaat uit een afvaardiging van de deelraden Nieuwegein en IJsselstein. In de MR hebben twee medewerkers uit Nieuwegein, één ouder en één leerling uit Nieuwegein, twee medewerkers uit IJsselstein, één ouder en één leerling uit IJsselstein zitting.

Als er plaatsen vrij zijn in de oudergeleding van de MR of deelraad, verspreiden we een oproep onder alle ouders.

Samenstelling van de deelraden 2022-2023

Deelraad Cals College Nieuwegein

personeelsgeledingoudergeledingleerlinggeleding
dhr. E. Wolswinkel (voorzitter)dhr. B. KarakayaLaura Cosentino
dhr. P. Kroes (secretaris)dhr. W. OverbeekYara Ourabi Al Beirouti
mevr. F. van Hemertdhr. G. RunneboomSven Klein Gunnewiek
mevr. S. Kolenbrander
dhr. E. Verhoef
mevr. K. van Houdt

Deelraad Cals College IJsselstein

personeelsgeledingoudergeledingleerlinggeleding
dhr. D. Struijk (voorzitter)mevr. I. Stilting
mevr. A. Protzman (secretaris)mevr. M. Kints
dhr. R. Koole
dhr. R. Ausma

Medezeggenschapsraad (MR)

dhr. D. Struijk (voorzitter)  
dhr. R. Koole (secretaris)
dhr. E. van Wolswinkel
mevr. S. Kolenbrander
Roulerend: 1 ouder en 1 leerling per vestiging

Bestuurder
Gabriëlle Leijh

Ambtelijk secretaris
Janine du Mosch

Contact

Wil je contact opnemen met de MR en/of deelraad? Stuur dan een mail naar MRoudersCals@gmail.com