Medezeggenschapsraad

Het Cals College kent twee organen waar ouders in vertegenwoordigd zijn. In jaarkringen zitten de ouders uit bepaalde leerjaren om te praten over zaken die in dat leerjaar van belang zijn. Daarnaast is er een oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

Jaarkringen

Beide scholen van het Cals College hebben jaarkringen of een ouderklankbordgroep, die onderling contact houden. Ook adviseren ze soms de medezeggenschapsraad (MR). In Nieuwegein hebben we vijf jaarkringen:

  • Jaarkring klas 1
  • Jaarkring klas 2
  • Jaarkring klas 3 en 4 vwo
  • Jaarkring klas 3, 4 en 5 havo
  • Jaarkring klas 5 en 6 vwo

De jaarkringen komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar.

De medezeggenschapsraad

Het Cals College heeft een medezeggenschapsraad (MR) en deelraden voor beide vestigingen, waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn.

De positie van de MR is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR overlegt met het bestuur en heeft instemmings- of adviesrecht bij belangrijke beleidsbeslissingen.

De deelraden overleggen met de rectoren als vertegenwoordiger namens het bevoegd gezag en hebben instemmings- of adviesrecht voor beleidsbeslissingen op vestigingsniveau. Daarmee zijn de MR en de deelraden de hoogste democratische organen binnen de school.

De MR bestaat uit een afvaardiging van de deelraden Nieuwegein en IJsselstein. In de MR hebben twee medewerkers uit Nieuwegein, één ouder en één leerling uit Nieuwegein, twee medewerkers uit IJsselstein, één ouder en één leerling uit IJsselstein zitting.

Samenstelling van de deelraden 2020-2021

Deelraad Cals College Nieuwegein
personeelsgeledingoudergeledingLeerling-geleding
dhr. W. de Bruin (secretaris)mevr. Z. Chin a FoengAyman Baghdadi
mevr. F. van Hemertdhr. W. OverbeekDenise van Nieuwkerk
mevr. S. Kolenbrandermevr. T. Sigterman-SchuldDewi van Onselen
dhr. P. Kroes
dhr. E. Verhoef
dhr. E. Wolswinkel (voorzitter)
Deelraad Cals College IJsselstein
personeelsgeledingoudergeledingleerlinggeleding
dhr. R. Koole (secretaris)mevr. S. Soullié-de JongBlossom Michiels
dhr. A. Duijzermevr. I. Stilting 
dhr. D. Struijk (voorzitter) 
mevr. A. Protzman
  Medezeggenschapsraad (MR) 
dhr. E. Wolswinkel (voorzitter)   dhr. W. de Bruin (secretaris) dhr. A. Duijzer dhr. D. Struijk Roulerend: 1 ouder en 1 leerling per vestiging

Bestuurder
Gabriëlle Leijh

Ambtelijk secretaris
Janine du Mosch

Contact

Wilt u contact opnemen met de MR en/of deelraad, dan kunt u een mail sturen naar MRoudersCals@gmail.com