Jaarverslag 2020

In mijn eerste half jaar als bestuurder van het Cals is de enorme betrokkenheid en inzet van alle docenten en medewerkers mij erg opgevallen. Elke dag zet iedereen zich binnen het Cals College in om goed onderwijs te verzorgen en er te zijn voor de leerlingen en voor elkaar.

Steeds weer streven we ernaar onszelf en ons onderwijs te verbeteren en verder te ontwikkelen. Ook in coronatijd gaan we door met onze onderwijskundige vernieuwingen en helpen we de leerlingen, vanuit hun eigen motivatie, verantwoordelijkheid voor hun leren te nemen.

Ik ben er trots op deel te mogen uitmaken van deze Calsgemeenschap. En ik neem de gelegenheid graag te baat, hier iedereen te bedanken voor de bijdrage die zij ook afgelopen jaar weer hebben geleverd aan het vormgeven van toekomstbestendig onderwijs en de optimalisering van de bedrijfsvoering op het Cals

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag, dat een weergave is van de resultaten van al onze inspanningen in 2020.

Mw. Drs. G.H.M. (Gabriëlle) Leijh
bestuurder

‘Steeds weer streven we ernaar onszelf en ons onderwijs te verbeteren en verder te ontwikkelen.’

De vraagstukken van coronaonderwijs

Hoe organiseer je onderwijs tijdens een pandemie? Met dit bijltje hadden we niet eerder gehakt: het was nieuw voor de schoolleiding, voor de docenten, voor de leerlingen en voor de ouders. Wat doe je als de school dichtgaat en je te maken krijgt met maatregelen voor veiligheid van al deze doelgroepen? Met een aantal voorbeelden lichten we graag toe hoe we een antwoord hebben gevonden op de uitdagingen van onderwijs op afstand en tijdens de lockdown.

Filmmateriaal

Als één van de eerste opdrachtgevers heeft het Cals College het leerlingbedrijf Company Cuts gevraagd voor het maken van een filmpje over de coronamaatregelen op school.

Meer info

Hoe kun je het opvolgen van regels leuker maken?

We hebben leerlingen uitgedaagd hun mondkapje zo origineel, creatief en vrolijk mogelijk te versieren. Voor beide vestigingen hebben we een winnaar gekozen. In Nieuwegein zelfs twee winnaars!

Hoe houd je contact met leerlingen?

Mentoren en docenten gingen langs bij leerlingen, soms met een kleine attentie. De leerlingen ontvingen kaartjes en hebben digitaal gebruikgemaakt van adviezen van mentoren en docenten.

Hoe ondersteun je leerlingen die het moeilijk
hebben met thuisonderwijs?

Leerlingbegeleider Ellen Küppers heeft zich ontpopt tot vlogster. Zij maakte een aantal interessante video’s over stress, wat het met je lijf en hersenen doet en hoe je ermee om kunt gaan.

Meer info

Feiten en cijfers

Personeel en professionalisering

Ook in 2020 is ingezet op brede werving van nieuwe docenten, zowel op de gebruikelijke manier – werving via vacatures en het binden van gediplomeerde stagiairs – als op andere manieren, zoals de flexpool en zij-instroom. We hebben ons daarnaast ook gericht op de ontwikkelingsgerichte gesprekkencyclus en het welzijn en vitaliteit van onze medewerkers.

22

stagiairs
IJsselstein

28

stagiairs
Nieuwegein

35

nieuwe medewerkers Nieuwegein

25

nieuwe medewerkers IJsselstein

100

% vacatures
vervuld

Keurmerk

Cals IJsselstein heeft gedurende het jaar 2020 hard gewerkt aan de certificering als opleidingsschool. Aan de audit, die vanwege de coronacrisis, digitaal moest worden afgenomen hebben veel studenten meegewerkt. Eén van de schoolleiders en de rector zijn uitgebreid bevraagd op het inductietraject, evenals de schoolopleider. De audit leidde tot het behalen van het keurmerk ‘Opleidingsschool’ vanuit de Hogeschool Utrecht met een mooi rapport en enkele aanbevelingen, waarmee de school het opleiden van studenten nog beter kan vormgeven.

Financiën

In 2020 is de financiële positie van het Cals College wederom verbeterd. Het resultaat is € 218.279 hoger dan begroot, door extra ontvangen subsidies zoals de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs, de subsidie Sterk Techniek Onderwijs en een extra vrijval van de subsidie combinatiefuncties van 2017. Het positieve resultaat wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht.

Bekijk jaarstukken >

Toekomst

De komende jaren zullen de gevolgen van corona nog van invloed zijn. Er zal extra aandacht zijn voor het wegwerken van cognitieve achterstanden, maar nadrukkelijk ook voor de sociaal-emotionele gesteldheid van leerlingen. De middelen die beschikbaar komen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs helpen daarbij.


Onderwijskoers

Binnen de vestiging IJsselstein wordt het komende jaar extra ingezet op het aan de ene kant op orde brengen van de basis, het versterken van het imago en het vergroten van de tevredenheid en aan de andere kant op het in de markt zetten van een versterkt basis/kader en een nieuwe praktijkmavo en -havo. In Nieuwegein wordt het formatief werken verder geoptimaliseerd en zetten we in op het behouden van onze cultuur-specifieke kenmerken.


Renovatie gebouwen

Met behulp van de SUVIS-subsidie worden de gebouwen in beide vestigingen grondig gerenoveerd. Dit betreft met name de daken en de luchtbehandeling. Het streven is om in 2023 beide gebouwen volledig conform bouwbesluit 2021 te hebben. Voor deze operatie zetten we ook een deel van onze reserves in.

Bekijk het gehele jaarverslag