Onderwijs op Cals IJsselstein

Doelstellingen

Tijdens de middelbare schooltijd beleven leerlingen een enorme groeispurt. Letterlijk en figuurlijk, lichamelijk en mentaal. Om je goed te kunnen ontplooien is een prettige omgeving nodig. Vanuit onze kernwaarden werken de studiebegeleider, docenten en leerlingbegeleiders samen met de leerlingen aan hun toekomst. We zijn duidelijk in wat wij van hen verwachten en denken mee over wat ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. We geven de leerlingen extra ruimte als ze wat sneller gaan en we helpen ze als ze ergens minder goed in zijn. Daarnaast organiseren we allerlei activiteiten die niet alleen leuk zijn, maar waarvan ze ook groeien, zoals workshops, excursies en internationale reizen.

Kernwaarden Cals IJsselstein

We richten ons op de toekomst, hechten waarde aan verbinding, respect en ontmoeting. De sfeer binnen de school draagt bij aan hoe we met elkaar omgaan en daar werken we samen aan. We zien elke leerling als een uniek individu. We vinden het belangrijk dat wat onze leerlingen leren in verbinding staat met de wereld om hen heen, dat het nuttig is, zodat zij zich op de toekomst kunnen voorbereiden.

Twee scholen

We vormen samen met het Cals College Nieuwegein bestuurlijk één school. De school in IJsselstein bevat de afdelingen basis, kader, mavo, havo en de onderbouw vwo. Daarnaast bieden we leerwegondersteunend onderwijs en leerwerktrajecten.

Plaatsing

Het Cals College neemt het advies van de basisschool als uitgangspunt voor de plaatsing van uw zoon of dochter in een brugklas. Dit advies moet minimaal op basis-niveau zijn. Daarnaast mogen leerachterstanden en sociale problematiek slechts beperkt van omvang zijn. Voor plaatsing in het lwoo is een beschikking nodig van de Regionale Verwijzings Commissie. Om deze beschikking te kunnen afgeven moet de leerling getest worden. Ouders kunnen een testaanvraag bij de aanmelding indienen. Daarnaast worden sommige kinderen getest op grond van afspraken in het samenwerkingsverband van alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio.

Onderwijsmogelijkheden op het Cals College IJsselstein

leerjaar 1atheneum*havo/
atheneum*
havomavo/
havo
kader/
mavo
basis/kaderbasis
leerjaar 2atheneum*havo/
atheneum*
havo
mavo kader/
mavo
basis/kaderbasis of kader met lwoo
leerjaar 3atheneum havo havo mavokaderbasisbasis of kader met lwooLeer-werk-traject
leerjaar 4atheneum**havohavomavokaderbasisbasis of kader met lwooLeer-werk-traject
leerjaar 5havohavo
*Latijn naar keuze

**via bovenbouw op Cals Nieuwegein