Lestijden en lesuitval

Lestijden 

Aan het begin van het schooljaar maken we het rooster bekend. Dit rooster kun je online vinden in de Zermelo app. Iedere dag heeft lesblokken gescheiden door pauzes. De donderdag is een kortere dag in verband met vergadertijd van docenten.

Op een aantal middagen per jaar hebben docenten ontwikkeltijd en wordt er een verkort rooster ingezet. Deze data worden aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd en kun je ook vinden in de agenda op de website. Klik hier.

Drie keer per jaar zijn er PRO-dagen, waarop leerlingen de lesstof op een andere manier krijgen aangeboden, bijvoorbeeld in vakoverstijgende projecten.

Ieder dag start met een moment van 30 minuten. We verzorgen dan vak-keuzelessen (vl). De overige lessen zijn 50 minuten. Roosterwijzigingen in de loop van het jaar zijn mogelijk.

De basislestijden zijn:

 lestijden 50 minuten lestijden 40 minuten (verkort rooster)
1 V-Les08.20 - 08.50108.20 - 08.50
208.50 - 09.40208.50 - 09.30
309.40 - 10.30309.30 - 10.10
pauze10.30 - 10.50410.10 - 10.50
410.50 - 11.40pauze10.50 - 11.10
511.40 - 12.30511.10 - 11.50
pauze12.30 - 13.00611.50 - 12.30
613.00 - 13.50712.30 - 13.10
713.50 - 14.40
pauze14.40 - 14.50
814.50 - 15.40
915.40 - 16.30

Op donderdag stoppen de lessen om 14.40 uur.

Het verkorte rooster wordt ingezet bij bijzondere situaties.

Lesuitval

Bij afwezigheid van een docent, vervangt een andere docent zoveel mogelijk van de lessen. We zetten lesopvangassistenten in om lessen over te nemen. Soms wordt het rooster zo aangepast dat de les op een ander moment plaatsvindt. 
De docenten maken een planning voor een periode en zetten deze in magister. Zo weten de leerlingen precies wat er van ze wordt verwacht. Het kan ook zijn dat een les alsnog online wordt gegeven. 

Leerlingen kunnen thuis, voordat de lessen beginnen, met behulp van de Zermelo app zien welke lessen op die dag gegeven worden. De roostermaker kan ook bekijken of andere lessen kunnen worden verplaatst om gaten in het rooster op te vullen. Activiteiten organiseren we zoveel mogelijk in PRO-weken. Daarmee proberen we zo min mogelijk lessen te laten uitvallen. Om dezelfde reden is er elke donderdag les tot 14.40 uur en plannen we vergaderingen en studiemiddagen zoveel mogelijk op die dag.