Informatievoorziening

We vinden het belangrijk om ouders op de hoogte te houden van de vorderingen en het welzijn van hun kind en de ontwikkelingen op onze school. Hiervoor zetten we verschillende communicatiemiddelen in om dit te realiseren.

Magister

Magister is het leerlingvolgsysteem waarmee onze school werkt. Zowel ouders als leerlingen krijgen een account om in te loggen. Zo kunnen ouders meekijken met hun kind en indien nodig begeleiden. Ook zetten we Magister in voor het noteren van huiswerk, toetsen en opdrachten, studiewijzers en digitaal lesmateriaal. Ook worden alle brieven en andere communicatie naar de leerlingen en de ouders via Magister verstuurd. Belangrijk om elk jaar de gegevens te controleren en veranderende informatie zo snel als mogelijk zelf door te voeren.

Zermelo app

In de Zermelo app kunnen leerlingen het rooster zien. De wijzigingen zijn in de app actueel zichtbaar.

In de loop van het schooljaar kunnen de leerlingen hun keuzelessen in de app aangeven. Aan het begin van het jaar krijgen de leerlingen een account om in te loggen. Vanaf dat moment is Zermelo leidend.

Cals mailaccount

Leerlingen hebben allemaal een eigen Cals mailaccount: voornaam.achternaam@leerling.cals.nl. Communicatie tussen docent en leerling gaat zoveel mogelijk via de Calsmail en niet via Magister. Leerlingen krijgen ook hier logingegevens voor.

Communicatie

We versturen de meeste brieven aan leerlingen en ouders naar het in Magister geregistreerde e-mailadres. Het is niet mogelijk twee e-mailadressen in één veld in te voeren. Wijzigingen van bijvoorbeeld telefoonnummer en/ of mailadres kun je zelf doen, zodat alles up-to-date is. Wil je andere informatie aanpassen? Stuur dan een mail naar ons secretariaat: ijsselstein@cals.nl.

De verschillende handleidingen van Magister zijn te vinden op onze website.