Boeken en leermiddelen

Een boekenpakket bestaat uit lesboeken (die één schooljaar aan de leerling uitgeleend worden) en (leer)werkboeken. Aan deze boeken is vaak ook een digitale lesmethode gekoppeld. Voor het uitleveren van de boeken, werkt onze school samen met een schoolboekenleverancier.

Wanneer je bij ons in de brugklas begint, ontvang je in de weken voorafgaand aan de zomervakantie alle benodigde informatie. Deze informatie wordt verstrekt op de kennismakingsavond voor brugklassers, die elk jaar plaatsvindt in juni en waar je een uitnodiging voor krijgt.  

Aan het eind van het schooljaar moeten de lesboeken weer worden ingeleverd. Hiervoor ontvangt de leerling een overzicht (inleverformulier) met daarop de lesboeken welke ingeleverd moeten worden. De werkboeken waarin geschreven wordt, hoeven niet ingeleverd te worden. Datum, tijd en plaats van inlevering staan te zijner tijd op de website van het Cals College.

Indien een lesboek niet wordt ingeleverd of onherstelbaar beschadigd wordt ingeleverd, volgt een boete ter grootte van de nieuwwaarde van het betreffende boek. Indien een beschadigd boek te repareren is, volgt een boete ter grootte van de reparatie. Bekijk hier het reglement van het boekenfonds.

Atlassen, woordenboeken, rekenmachines, schriften etc. vallen buiten de regeling van het boekenfonds en dienen zelf te worden aangeschaft. Hiervoor kun je eventueel terecht bij de volgende site: www.vandijk.nl.

Een uitzondering hierop is de schoolagenda. Voor alle leerlingen in het eerste en tweede leerjaar, werkt onze school met de Plenda. De leerlingen krijgen de Plenda op kosten van de school en deze wordt in de eerste schoolweek uitgereikt door de studiebegeleider. Leerlingen uit leerjaar 3, 4 en 5 dienen zelf een agenda aan te schaffen.

Het boekenfonds is voor leerlingen bereikbaar iedere dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 – 15.30 uur en is gevestigd in de mediatheek.

Heb je als ouder vragen over boeken of het boekenfonds? Maak dan een afspraak of neem contact op via de mail met mw. G. den Hartog, coördinator leermiddelen, via boekenfonds.ijss@cals.nl.