Raad van Toezicht & ereleden

Het Cals College heeft een bestuursstructuur die bestaat uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Voor bestuurlijke aangelegenheden kunt u zich wenden tot de bestuurder/algemeen directeur.

Raad van Toezicht

De heer drs. E.A. Hoette, voorzitter
De heer mr. drs. W.F. Merkus RA
De heer mr. M.A.J. Versteeg
Mevrouw drs. M. van der Werf CMC
De heer drs. J.W. van der Woude

Ereleden bestuur

Dhr. J.L.M. Bartelds
Mw. J.C. Buunen-Wolfkamp
Dhr. J.C. van Galen
Dhr. dr. E.P. de Jong
Dhr. J.G.M. Kromwijk