Over Cals IJsselstein

Zo ziet onze school eruit

We vinden het belangrijk dat je een goede en rustige leeromgeving hebt. Ons gebouw is licht en goed onderhouden. Er zijn ruime en goed ingerichte theorie- en praktijklokalen, waar we zo’n 850 leerlingen onderwijs bieden en genoeg ruimte om te pauzeren en te ontspannen.

Zo denken wij over onderwijs

Je hebt natuurlijk kennis nodig en die kennis delen we graag met jou. Tegelijkertijd leer je ook vaardigheden, dat zijn manieren waarop je de kennis in praktijk kunt brengen. Je leert ook over cultuur en praktijk. Door een combinatie van al die kennis en vaardigheden bereid je je voor op een snel ontwikkelende toekomst. Zo krijg je steeds meer een idee hoe de toekomst er voor jou uit kan zien.

Zo past ons onderwijs op alle niveaus

We hebben kennis en kunde in huis om op alle niveaus theorie- en praktijkgericht onderwijs te bieden, van basis tot atheneum. Daar ligt onze kracht en daarin zijn we uniek. Voor het praktijkgerichte onderwijs bieden we drie leerroutes aan waar je in de brugklas mee kennismaakt. Het gaat om de volgende leerroutes:

  • Mens & Gezondheid,
  • Maatschappij en Ondernemen,
  • Technologie en Duurzaamheid.

Hier lees je meer de verschillende leerroutes.

We zijn de enige school in de regio die onderwijs op deze gecombineerde manier aanbiedt. En we doen mee aan vooruitstrevende pilots op het gebied van drone-technologie en Zorg & Welzijn.

We hebben vier gemengde brugklassen met voldoende doorstroommogelijkheden om jezelf te ontwikkelen:

  • basis en kader,
  • kader en mavo,
  • mavo en havo,
  • havo en atheneum.

Onze indeling van klassen geeft jou extra mogelijkheden en kansen. Na de onderbouw kijken we naar het niveau waarop je een diploma gaat halen.

Zo gaan we met elkaar om op school

We geven les op een duidelijke en vriendelijke manier. We zijn vriendelijk tegen elkaar, maar we hebben ook duidelijke afspraken tijdens de lessen en daarbuiten. De sfeer binnen de school draagt bij aan hoe we met elkaar omgaan en daar werken we samen aan.

We willen graag dat je kijkt naar wat je allemaal wél kan. We kijken naar mogelijkheden en als je iets denkt niet te kunnen, kunnen we je helpen om het uiteindelijk toch te bereiken. We hebben interesse in elkaar en we kennen elkaar.

Zo dragen we bij aan jouw toekomst

We kijken naar de toekomst, maar weten nog niet precies hoe die er voor elke leerling uitziet. Door praktijkonderwijs aan te bieden, halen we die toekomst dichterbij. We werken samen met bedrijven uit de omgeving om leerlingen op te leiden tot maatschappelijk bewuste jongeren. Dat kun je leren door te ontdekken en te onderzoeken en door verbinding te leggen tussen wat je leert uit de theorie en wat je ervaart in de praktijk.

Aandacht voor duurzaamheid is ook onderdeel van de lessen en daarbuiten. Met elkaar kijken we en leren we over manieren om onze leefomgeving duurzaam te houden. We willen het goede voorbeeld geven en ook denken aan de toekomst van de wereld om ons heen.