Medezeggenschapsraad

Het Cals College kent twee organen waar ouders in vertegenwoordigd zijn. In IJsselstein is er een ouderklankbordgroep,  waarin ouders met elkaar en de schoolleiding praten over zaken die voor de schoolgang van belang zijn. Daarnaast is er een oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

Ouderklankbordgroep

Ouders hebben op onze school een grote rol. Ouders zijn een belangrijk klankbord voor de schoolleiding. De ouderklankbordgroep bestaat uit ouders van leerlingen van de vestiging IJsselstein.

Beide scholen van het Cals College hebben jaarkringen of een ouderklankbordgroep, die onderling contact houden. Ook adviseren ze soms de medezeggenschapsraad (MR). De ouderklankbordgroep komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar.

 

De medezeggenschapsraad

Het Cals College heeft een medezeggenschapsraad (MR) en deelraden voor beide vestigingen, waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn.

De positie van de MR is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR overlegt met het bestuur en heeft instemmings- of adviesrecht bij belangrijke beleidsbeslissingen.

De deelraden overleggen met de rectoren als vertegenwoordiger namens het bevoegd gezag en hebben instemmings- of adviesrecht voor beleidsbeslissingen op vestigingsniveau. Daarmee zijn de MR en de deelraden de hoogste democratische organen binnen de school.

De MR bestaat uit een afvaardiging van de deelraden Nieuwegein en IJsselstein. In de MR hebben twee medewerkers uit Nieuwegein, één ouder en één leerling uit Nieuwegein, twee medewerkers uit IJsselstein, één ouder en één leerling uit IJsselstein zitting.

Samenstelling van de deelraden 2018-2019

Deelraad Cals College Nieuwegein

personeelsgeleding oudergeleding Leerling-geleding
dhr. W. de Bruin (secretaris) mevr. Z. Chin a Foeng Pieter Buskens
mevr. S. Kolenbrander mevr. F. den Hartogh Romée Langelaar
dhr. P. Kroes mevr. T. Sigterman-Schuld  
dhr. J. Smit (voorzitter)    
dhr. E. Verhoef    

Deelraad Cals College IJsselstein

personeelsgeleding oudergeleding Leerling-geleding
dhr. I. Bosse (secretaris) mevr. M. van Dun Fabian Theebe
mevr. J. Cox mevr. S. Soullié-de Jong Chiara Veldhuizen
dhr. J.M. Eradus (voorzitter)    
dhr. R. Koole    

MR

   
voorzitter: dhr. J. Smit.

 

   

Contact

Wilt u contact opnemen met de deelraden dan kunt u een mail sturen naar de voorzitters: j.smit@cals.nl  (Nieuwegein) of  r.eradus@cals.nl (IJsselstein).

Wilt u contact opnemen met de MR, dan kunt u een mail sturen naar mw. J. Du Mosch, j.du.mosch@cals.nl