ANBI gegevens Cals College (SKVO)

Naam

Cals College
(Officiële stichtingsnaam: Stichting katholiek voortgezet onderwijs Nieuwegein/IJsselstein e.o.)

RSIN

003272503

Contactgegevens

Postbus 128
3430 AC Nieuwegein
030-6036604

Bestuurssamenstelling

Mevrouw drs. G.H.M. Leijh

Beleidsplan

Zie Jaarverslag 2019, hoofdstuk Toekomst.

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht bepaalt de bezoldiging van de bestuurder; de bestuurder wordt bezoldigd conform de CAO Bestuurders VO. De personeelsleden van de stichting worden allen bezoldigd conform de CAO Voortgezet Onderwijs.

Doelstelling

Zie Jaarverslag 2019, hoofdstuk Identiteit.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording

Zie Jaarverslag 2019 , hoofdstuk Financiën.