Huisregels en leerlingenstatuut

Huisregels

In een school zijn regels nodig om te zorgen dat iedereen zich er thuis voelt en dat de school er goed blijft uit zien. Op het Cals College hanteren we duidelijke afspraken, gebaseerd op vertrouwen en verdraagzaamheid. Met onze huisregels willen we zorgen dat de lessen goed verlopen en dat de leeromgeving veilig en prettig is. Bekijk de huisregels hier.

Leerlingenstatuut

Leerlingen hebben op het Cals College rechten en plichten. Die liggen vast in het leerlingenstatuut. Er staan bijvoorbeeld afspraken in over proefwerken en huiswerk maken. Leerlingen praten mee over de inhoud van het statuut. Dat gebeurt tijdens het overleg tussen de schoolleiding en de leerlingenraad. Omdat de afspraken gezamenlijk worden gemaakt, verwachten we dat iedereen zich eraan houdt.

Je leest het leerlingenstatuut hier.