Gezonde School

Cals IJsselstein is gezond

Cals IJsselstein heeft het vignet Gezonde School behaald. Met dit vignet laten wij zien dat het Cals voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Het Cals heeft speciale aandacht voor twee themacertificaten:

  • roken-, alcohol- en drugspreventie,
  • relaties en seksualiteit.

Aandacht voor deze twee thema’s zorgt voor een veilige schoolomgeving en een fris klimaat. Zo hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Relaties en seksualiteit 

Leerlingen in het voorgezet onderwijs ontdekken veel op het gebied van relaties en seksualiteit. Het is belangrijk voor hun identiteit en hun eigen vorming hoe zij omgaan met relaties, wensen & grenzen, sekse-, gender-, en seksuele diversiteit binnen de school. Een veilig schoolklimaat is essentieel. Voor een veilige school en een gezonde ontwikkeling van alle leerlingen is structurele aandacht voor relaties en seksualiteit belangrijk. 

Roken- alcohol- endrugs-preventie 

Roken, drugs en alcohol: regelmatig experimenteren leerlingen hiermee tijdens hun middelbare schoolperiode. Het is belangrijk om roken en het drinken van alcohol en drugsgebruik in deze leeftijdsfase zo veel mogelijk te voorkomen. Het is belangrijk om de weerbaarheid onder jongeren te vergroten en hen bewust te laten worden van alle verleidingen op dit gebied. 

Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

  • tweemaal per jaar een ouderavond over roken-, alcohol- & drugspreventie en relaties & seksualiteit,
  • leerlijn Lang Leve de Liefde en Helder op School,
  • preventielessen van Pretty Woman & Best Man, Be Aware, Halt en het COC, 
  • deskundigheidsbevordering personeel,
  • aandacht voor Paarse Vrijdag & Week van de Liefde, 
  • GSA-netwerk.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wil je meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.