Over ons

We vertellen je graag over Cals IJsselstein, over ons onderwijs en onze manier van lesgeven.

Kernwaarden van het Cals

We hebben vertrouwen in elkaars kunnen en bedoelingen. We hebben hoge verwachtingen en we gaan daarbij uit van kansen en mogelijkheden. Op die manier bieden we leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen; cognitief, creatief en in hun begrip van deze wereld.

We voelen ons verbonden met elkaar; zien en gezien worden vinden we daarom belangrijk.

Verantwoordelijkheid voelen we zowel voor onszelf, alsook voor elkaar.

We staan open voor het anders zijn van de ander. Dat vraagt om verdraagzaamheid. We doen dit in dialoog en daarin gaan we uit van gelijkwaardigheid.

We streven een sfeer van openheid na, we bezien onze omgeving met een open vizier en geven ruimte aan nieuwe ideeën en inzichten.

We laten ons verwonderen en we nemen leerlingen hierin mee.

Zo creëren we een veilige omgeving om te leven en te leren.

Op deze manier geven we invulling aan onze open-katholieke identiteit.

Identiteit

Het Cals College typeert zichzelf als open katholiek. De school maakt bij het toelaten van leerlingen geen onderscheid op grond van een eventuele geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Dit betekent dat het onderwijs dat wij aanbieden niet conflicteert met welke geloofsovertuiging of levensbeschouwing dan ook en wij op grond hiervan voor leerlingen ook geen uitzondering maken bij het volgen van het onderwijs. Door ondertekening van het aanmeldformulier stemt u in met de identiteit van onze school en de wijze waarop wij deze invullen.

Positive Behavior Support (PBS)

PBS is een uit Amerika afkomstig model voor schoolontwikkeling en sluit aan bij de visie van het Cals College waar respect en ontmoeting centraal staan. Leren van en met elkaar in een fijne, veilige leer- en werkomgeving. Het sluit aan bij onze kernwaarden ‘toekomstgericht, verbonden en uniek’. PBS is gericht op het creëren van een positief, veilig, voorspelbaar schoolklimaat, waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van gedrag en leren.

PBS richt zich op:
•           Verbeteren van het leerlinggedrag op school, in de klas en thuis.
•           Het bereiken van betere leerprestaties.
•           Het verhogen van het zelfvertrouwen van de leerling.
•           Het creëren van een veilige voorspelbare leefomgeving.
•           Inzetten op preventie.
•           Positief bekrachtigen van gewenst gedrag.
•           Positieve werksfeer onder collega’s verhogen.

In de komende jaren wordt dit concept uitgerold binnen de school. Het positief benaderen en bekrachtigen zal voor zowel leerlingen als collega’s een uitgangspunt worden. Bepaalde aspecten uit het PBS-concept zijn al zichtbaar binnen de school, zoals posters met een positieve kwinkslag.