Ouderklankbordgroep

Ouders hebben op onze school een grote rol. Ouders zijn een belangrijk klankbord voor de schoolleiding. De ouder- klankbordgroep bestaat uit ouders van leerlingen van de vestiging IJsselstein.

Beide scholen van het Cals College hebben jaarkringen of een ouderklankbordgroep, die onderling contact houden. Ook adviseren ze soms de medezeggenschapsraad (MR). De ouderklankbordgroep komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar.

Jaarlijks wordt actief geworven onder ouders, zodat ook nieuwe ouders instromen. Agendapunten worden door de leden ingebracht.

U kunt denken aan de (verkeers)veiligheid, excursies, lesuitval, leerlingbegeleiding (volgsysteem) en het boekenfonds.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leden van de ouderklankbordgroep. Zij zijn bereikbaar via de school en via ouderklankbord.ijss@cals.nl.