Lestijden en lesuitval

Lestijden

Aan het begin van het schooljaar maken we het rooster bekend. Iedere dag heeft drie blokken van twee uur gescheiden door pauzes. De donderdag is een kortere dag in verband met vergadertijd van docenten. Op twaalf middagen in het jaar wordt het middagblok vervangen door opdrachten die door de leerlingen thuis of elders worden uitgevoerd. Op deze middagen hebben de docenten hun ontwikkelmiddagen. Deze data worden aan het begin van het cursusjaar gecommuniceerd. Vier keer per jaar is er een activiteitenweek, waarop leerlingen de lesstof op een andere manier krijgen aangeboden, bijvoorbeeld in vakoverstijgende projecten. Twee keer per week is er een dagstart van 30 minuten. De meeste lessen zijn 60 minuten, maar ook lessen van 90 of 120 komen voor. In de onderbouw worden lessen zo veel mogelijk binnen het leergebied aangeboden. Roosterwijzigingen in de loop van het jaar zijn mogelijk.

De basislestijden staan hieronder:

 Onderbouw Bovenbouw
108.30 - 09.30109.00 - 10.00
209.30 - 10.30210.00 - 11.00
p10.30 - 11.00p11.00 - 11.30
311.00 - 12.00311.30 - 12.30
412.00 - 13.00412.30 - 13.30
p13.00 - 13.30p13.30 - 14.00
513.30 - 14.30514.00 - 15.00
614.30 - 15.30615.00 - 16.00

Lesuitval

We proberen lesuitval zo veel mogelijk te beperken. Als een docent uitvalt, staan andere docenten ingeroosterd om lessen die uitvallen op te vangen. De leerlingen gaan verder met de les die op het rooster stond of kunnen zelfstandig verder werken door middel van studiewijzers. Ook hebben we studiecentra waar lesopvangassistenten leerlingen opvangen, als er geen docent inzetbaar is.

Leerlingen kunnen thuis, voordat de lessen beginnen, zien welke lessen op die dag gegeven worden. De roostermaker kan ook bekijken of andere lessen kunnen worden verplaatst om gaten in het rooster op te vullen. Werkweken en activiteiten organiseren we zoveel mogelijk in activiteitenweken. Daarmee proberen we zo min mogelijk lessen te laten uitvallen. Om dezelfde reden hebben we  op donderdag een verkorte lesdag en plannen we vergaderingen en studiemiddagen zoveel mogelijk op die dag.