Lestijden en lesuitval

Lestijden 

Aan het begin van het schooljaar maken we het rooster bekend. Iedere dag heeft lesblokken gescheiden door pauzes. De donderdag is een kortere dag in verband met vergadertijd van docenten.  Op drie dagen en zes middagen in het jaar hebben de docenten ontwikkeltijd. De leerlingen krijgen een opdracht mee om thuis aan te werken. Deze data worden aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd en kunt u ook vinden in de agenda op de website. Klik hier.  

Vier keer per jaar is er een activiteitenweek, waarop leerlingen de lesstof op een andere manier krijgen aangeboden, bijvoorbeeld in vakoverstijgende projecten.  

Ieder dag start met een moment van 30 minuten. We verzorgen dan studiebegeleidingslessen (sbl/haco) en vak-keuzelessen (vl). De overige lessen zijn 60 minuten. In de onderbouw bieden we lessen zo veel mogelijk binnen het leergebied aan. Roosterwijzigingen in de loop van het jaar zijn mogelijk.  

De basislestijden zijn:

 Onderbouw (klas 1 en 2) Bovenbouw (klas 3, 4 en 5)
108.30 - 09.00108.30 - 09.00
209.00 - 10.00209.00 - 10.00
pauze10.00 - 10.30310.00 - 11.00
310.30 - 11.30pauze11.00 - 11.30
411.30 - 12.30411.30 - 12.30
pauze12.30 - 13.00512.30 - 13.30
513.00 - 14.00pauze13.30 - 14.00
614.00 - 15.00614.00 - 15.00
715.00 - 16.00715.00 - 16.00

Lesuitval

We proberen lesuitval zo veel mogelijk te beperken. Wanneer een docent afwezig is worden de lessen zoveel mogelijk vervangen door een andere docent. We zetten  lesopvangassistenten in om lessen over te nemen. Soms passen we het rooster zo aan, dat de les op een ander moment plaatsvindt. De docenten maken een planning voor een periode en zetten deze in Magister. Zo weten de leerlingen precies wat er van ze wordt verwacht. Het kan ook zijn dat een les alsnog online wordt gegeven.

Leerlingen kunnen thuis, voordat de lessen beginnen, zien welke lessen op die dag gegeven worden. De roostermaker kan ook bekijken of andere lessen kunnen worden verplaatst om gaten in het rooster op te vullen. Werkweken en activiteiten organiseren we zoveel mogelijk in activiteitenweken. Daarmee proberen we zo min mogelijk lessen te laten uitvallen. Om dezelfde reden hebben we  op donderdag een verkorte lesdag en plannen we vergaderingen en studiemiddagen zoveel mogelijk op die dag.