Informatievoorziening

Communicatie

We versturen de meeste brieven aan ouders/verzorgers naar uw in Magister geregistreerde e-mailadres. U kunt zelf uw telefoonnummer en mailadres wijzigen, zodat de gegevens steeds up-to-date zijn (zie handleiding). Wilt u andere informatie aanpassen, dan kunt u een e-mail sturen naar ons secretariaat: ijsselstein@cals.nl.

De verschillende handleidingen van Magister kunt u hier vinden.

Cals Contact

Tweemaal per jaar krijgt u ons informatieblad voor ouders: Cals Contact. Hiermee houden we u op de hoogte van wat er gebeurt en gepland staat.

Social Media

Het Cals doet regelmatig verslag op verschillende sociale media van activiteiten die plaatsvinden, media waarin we staan en dergelijke. Volg ons/ like de pagina’s en blijf zo op de hoogte!

Facebook: CalsCollegeNieuwegein

Instagram: cals.nieuwegein

Twitter: calscollege

Beeldmateriaal

Op 25 mei is een nieuwe privacywet van kracht geworden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierdoor moeten we ouders onder andere toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal (foto´s en video´s). Voor leerlingen onder 16 jaar moeten de ouders toestemming geven, leerlingen boven de 16 doen dat zelf. We gebruiken foto´s om te delen wat er gebeurt op en rondom de school, als illustratie in documenten en op sociale media als Facebook, Instagram en Twitter. Verreweg de meeste foto´s zijn van activiteiten die op school plaatsvinden. Denk daarbij aan de culturele activiteiten die we als cultuurprofielschool organiseren, de projecten van het technasium en de activiteiten die we als tweetalige school organiseren. Ook maken we foto’s van o.a. de buitenlandreizen, het brugklaskamp en het examengala. Zo kunnen ouders en leerlingen volgen wat er op school gebeurt. We delen waar we trots op zijn en maken leerlingen enthousiast om ook mee te doen. De foto´s komen op het besloten deel van de website waar alleen leerlingen, ouders en personeelsleden toegang toe hebben. We plaatsen uitsluitend foto´s die een positief beeld van leerlingen geven. We plaatsen geen namen bij de foto´s en video´s. En stoort een leerling zich een keer aan een foto, dan halen we die zonder discussie weg. Verder gebruiken we foto´s als illustratie bij berichten en documenten: in de schoolgids en schoolbrochures, in nieuwsberichten op het openbare deel van de website, in Cals Contact (oudermagazine voor ouders) en in het jaarverslag. Tenslotte gebruiken we foto´s op sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter. Ook op deze media laten we graag zien wat er op onze school gebeurt en welke activiteiten we organiseren. De sfeer die op school heerst willen we ook op social media uitstralen. Ouders kunnen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.