Financiële zaken

De samenstelling en de hoogte van de schoolkosten voor het schooljaar 2019-2020 vindt u hier.
Dit zijn kosten zoals de vrijwillige bijdrage voor excursies, introductiedagen, sportactiviteiten, schoolmaterialen en ouderbijdragen.

Facturatie

We maken gebruik van digitale facturering. U ontvangt de facturen voor excursies, reizen, werkweken, ouderbijdrage en schoolbijdragen per e-mail. Na ontvangst van de factuur kunt u kiezen voor betaling m.b.v. Ideal, éénmalige incasso of (vanaf een bepaald bedrag) in termijnen.

Ook de overeenkomst met de school, waarin u kunt aangeven welke extra activiteiten (zoals excursies of een (buitenlandse) reis) u voor uw dochter/zoon kiest, ontvangt u digitaal.

WIS Collect wordt door de school gebruikt om de facturen en betalingen van de schoolkosten te digitaliseren. Bekijk hier de handleiding en hieronder het instructiefilmpje.

Boeken

Het Cals College heeft voor alle leerlingen de boeken in eigen bezit en beheer, en levert de boekenpakketten zelf aan leerlingen uit. Een boekenpakket bestaat uit lesboeken (die één schooljaar aan de leerling uitgeleend worden) en werkboeken.

Bij de start van het nieuwe schooljaar kan door de ouder/verzorger het boekenpakket op school worden opgehaald. Omdat een handtekening van een ouder/verzorger is vereist, kunnen leerlingen het pakket niet zelf in ontvangst nemen.

Aan het eind van het schooljaar moeten de lesboeken weer worden ingeleverd. Hiervoor ontvangt de leerling een overzicht (inleverformulier) met daarop de lesboeken welke ingeleverd moeten worden. De werkboeken waarin geschreven wordt, hoeven niet ingeleverd te worden.

Indien een lesboek niet wordt ingeleverd of onherstelbaar beschadigd wordt ingeleverd, volgt een boete ter grootte van de nieuwwaarde van het betreffende boek. Bekijk hier het reglement van het boekenfonds.

Atlassen, woordenboeken, sportkleding, rekenmachines, agenda’s, schriften etc. vallen buiten de regeling van het boekenfonds en dienen door u zelf te worden aangeschaft. Hiervoor kunt u eventueel terecht bij de volgende website: www.vandijk.nl.

De openingstijden van het boekenfonds zijn

  • Maandag 08.30 – 15:00 uur
  • Dinsdag 08.30 – 15.00 uur
  • Donderdag 08.30 – 15.00 uur

Indien u als ouder langs wilt komen, verzoeken we u een afspraak te maken.
Leerlingen kunnen terecht bij de balie van het boekenfonds kamer MW 01 (beneden in het hoekje bij de trap).
Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met mw. N. Degen, medewerkster boekenfonds, via boekenfonds.ijss@cals.nl.

Laptops

Voor de aanschaf van een laptop voor brugklasleerlingen verwijzen we u naar de website:  www.rentcompany.nl/bestellen

Op de informatieavond hebben de ouders via de leerlingen een flyer ontvangen waarop een code staat. Hieronder staat een voorbeeld.

Mocht u de code kwijt zijn dan kunt u een mailtje sturen naar laptop.ijss@cals.nl en wordt de code opnieuw verzonden.

Ook overige vragen kunt u stellen via een mailtje naar laptop.ijss@cals.nl

NB: Het Cals College gaat ervan uit dat financiële problemen geen belemmering mogen zijn voor het volgen van een schoolopleiding. Daarom kunnen ouders in bijzondere gevallen een beroep doen op een schoolfonds door middel van een schriftelijk verzoek aan de rector.

Tevens kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld Nieuwegein, IJsselstein, Vianen of Utrecht, afhankelijk van uw woonplaats. Dit zijn onafhankelijke stichtingen die als doel hebben voorkomen van sociale uitsluiting voor kinderen tot 18 jaar. Voor meer informatie kunt u de websites raadplegen:
Leergeld Nieuwegein
Leergeld IJsselstein
Leergeld Vianen
– Leergeld Utrecht