Onderbouw en bovenbouw

Onderbouw

Bèta Challenge

Techniek en technologie zijn in tijden van ontwikkeling en vernieuwing enorm belangrijk in onze maatschappij. Wij sluiten hierbij aan door hier in ons curriculum tijd voor vrij te maken. Bij de  basis- en kaderopleidingen kennen we verschillende techniekprofielen en op het havo/atheneum hebben we het technasium. Op de mavo heet dit de Bèta Challenge. In leerjaar 1 en 2 oriënteer je je tijdens de BètaChallenge uren op technologie en de toepassing daarvan. Door middel van een opdracht van een bedrijf werk je gedurende een periode (8 à 10 weken) aan het onderzoek, het product en de presentatie in groepjes van drie of vier leerlingen. De opdracht wordt dan ook beoordeeld door een jury, bestaande uit de opdrachtgever en medewerkers van het Cals.

Vecon Businessschool

De Vecon Businessschool is een richting/profiel op de mavo, waarin we extra aandacht willen besteden aan talentontwikkeling op het gebied van economie en ondernemen. De leerlingen hebben de mogelijkheid om uitgebreid kennis te maken met economie en ondernemerschap. Hiermee kunnen ze hun talenten ontwikkelen en vormen ze zich een goed beeld van het vervolgonderwijs of toekomstige beroep. Doordat we samenwerken met het mbo maken de leerlingen ook kennis met het beroepsonderwijs.

Bovenbouw

In klas drie begin je eigenlijk al aan het eindexamen. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het leven na het Cals College (bijvoorbeeld op een mbo of op de havo) besteden we hier veel aandacht aan. Dat doen we op de volgende manieren:

Lichamelijke opvoeding 2

In de derde klas van de mavo kunnen leerlingen kiezen voor het vak lichamelijke opvoeding als examenvak. Leerlingen die sportief georiënteerd en aangelegd zijn, maar ook goed kunnen  organiseren en plannen zijn bij uitstek geschikt om dit vak te kiezen. Met lichamelijke opvoeding op je cijferlijst heb je een pré op je vervolgopleiding als je naar de VeVa of een sportopleiding gaat.

Nieuwe theoretisch leren

In klas 3 werken leerlingen, die geen lichamelijke opvoeding 2 hebben gekozen, een middag in de week in projectvorm samen. Ze werken onder begeleiding zoveel mogelijk zelfstandig aan bijvoorbeeld het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, het organiseren van evenementen en het onderzoeken van de meest uiteenlopende zaken. De competenties die ze hierbij trainen zullen ze later ook nodig hebben in het middelbaar beroepsonderwijs. We proberen hiermee de doorstroming naar het mbo te verbeteren. De competenties worden bijgehouden in een portfolio. In klas 4 heeft dit zijn vervolg binnen het verplichte sectorwerkstuk.

Mavo+

Leerlingen met zeer goede prestaties en een grote motivatie kunnen in het vierde leerjaar een extra vak kiezen. Hiermee vergroten ze de kans op een succesvolle doorstroom naar de havo. Tijdens een ouderavond in het derde leerjaar leggen we uit wat de voorwaarden zijn om voor een extra vak in aanmerking te komen.

Mbo+

In het kader van de keuzebegeleiding nemen leerlingen uit het vierde leerjaar deel aan het project mbo+. Het valt gedurende het hele jaar op de dinsdagmiddag. Leerlingen met mavo+ nemen ook deel aan het eerste mbo+ programma. Het mbo+ programma valt onder verantwoordelijkheid van onder andere de studiebegeleider, de werkgroep mbo+ en de studie-/ begeleidingslessen van mavo 4.

De leerlingen oriënteren zich in de sector waarvoor ze hebben gekozen. Dat zijn techniek, zorg en welzijn of economie. Zo doen ze praktische vaardigheden op en krijgen een goed beeld van het werken in de gekozen sector. Leerlingen die hier niet aan meedoen, moeten een sectorwerkstuk maken.

 

Lessentabel

De lessentabellen zijn opgenomen in de schoolgids. Deze is te vinden onder Documenten.