Onderbouw en bovenbouw

Onderbouw

In de brugklas heb je wekelijks een project of workshop. In een project ga je ontdekken wat je met een vak als Duits of wiskunde in de praktijk kunt doen. Zo maak je bijvoorbeeld bij aardrijkskunde een werkstuk over het vervoer in Parijs. Je leert er presenteren, samenwerken en je doet er nieuwe ervaringen op. Bij de workshops ga je ontdekken of je een sport-, teken- of ander talent hebt. Alle klassen krijgen in projectvorm mediawijsheid aangeboden. Omgaan met de digitale mogelijkheden en onmogelijkheden komen dan ruimschoots aan bod.

In de mavo onderbouw werk je aan een goede basis om in de bovenbouw succesvol te zijn.

Vanaf leerjaar twee hebben we aparte mavo- en havo-klassen. We zijn duidelijk in wat wij van jou verwachten en denken mee over wat jij nodig hebt om het beste uit jezelf te halen. In het derde leerjaar kies je voor een beroepsopleiding. We bieden de profielen economie, zorg en welzijn, technieken en landbouw aan.

Bèta Challenge

Techniek en Technologie zijn in tijden van ontwikkeling en vernieuwing enorm belangrijk in onze maatschappij. Wij sluiten hierbij aan door in ons curriculum hiervoor tijd vrij te maken. Op het vmbo kennen we verschillende techniekprofielen en op de havo en het atheneum hebben we het technasium. Op de mavo heet dit de Bèta Challenge. In leerjaar 1 en 2 oriënteer je je tijdens de Bèta Challenge uren op technologie en de toepassing daarvan. Door middel van een opdracht van een bedrijf werk je gedurende een periode (8 á 10 weken) aan het onderzoek, het product en de presentatie in groepjes van drie of vier leerlingen. De opdracht wordt ook beoordeeld door een jury, bestaande uit de opdrachtgever en medewerkers van het Cals.

Bovenbouw

In klas drie begin je eigenlijk al aan het eindexamen. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het leven na het Cals College (bijvoorbeeld op een MBO of op de havo) besteden we hier veel aandacht aan. Dat doen we op de volgende manieren:

Nieuwe theoretisch leren

In klas drie werk je een middag in de week in projectvorm samen. Je werkt onder begeleiding zoveel mogelijk zelfstandig aan bijvoorbeeld het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, het organiseren van evenementen en het onderzoeken van de meest uiteenlopende zaken. De competenties die de je hierbij traint zul je later ook nodig hebben in het middelbaar beroepsonderwijs. We proberen hiermee de doorstroming naar het mbo te verbeteren en de beroepenoriëntatie uit te breiden. De competenties worden bijgehouden in een portfolio. In klas 4 heeft dit zijn vervolg binnen het verplichte sectorwerkstuk.

Mavo+

Als je opvallend goed presteert en heel gemotiveerd bent, kun je in het vierde leerjaar een extra vak kiezen. Hiermee vergroot je de kans dat je doorstroom naar de havo een succes zal zijn. Bovendien kun je straks meer kiezen in het middelbaar beroepsonderwijs. Tijdens een ouderavond in het derde leerjaar leggen we uit wat de voorwaarden zijn om voor een extra vak in aanmerking te komen.

MBO+

In het kader van de keuzebegeleiding nemen vierdejaars leerlingen deel aan het project mbo+. Deelname aan dit project is in het eerste halfjaar verplicht, daarna is het vrijwillig. Het valt gedurende het hele jaar op de dinsdagmiddag. Als je mavo+ doet, neem je ook deel aan het eerste mbo+ programma. Het mbo+ programma valt onder verantwoordelijkheid van o.a. de mentor, de werkgroep mbo+ en de studie/begeleidingslessen van mavo 4.

Je oriënteert je in de sector waarvoor je hebt gekozen. Dat zijn techniek, zorg en welzijn of economie. Zo doe je praktische vaardigheden op en krijg je een goed beeld van het werken in de gekozen sector.

Lessentabel

De lessentabellen zijn opgenomen in de schoolgids. Deze is te vinden onder Documenten.