Onderbouw en bovenbouw

Onderbouw

In de onderbouw volgen leerlingen vakken die de basis leggen voor de bovenbouw. Ze krijgen les op het voor hun hoogst haalbare niveau. De lessentabel in de onderbouw is afhankelijk van het soort klas. Zo verschilt het aantal vakken en vreemde talen bijvoorbeeld per niveauklas. Na het tweede leerjaar kiezen ze voor het niveau en voor een profiel of opleiding die ze in de bovenbouw zullen gaan volgen. Ze maken deze keuze o.a. op grond van capaciteiten, resultaten, interesse, toekomst- verwachting en de werkhouding. Tijdens één van de twee mentoruren helpt de mentor hen bij dit keuzeproces. Ze volgen hiervoor het vak PSO, praktische sector oriëntatie.

Bovenbouw

Beroepsopleiding

In het derde leerjaar kiezen ze voor een beroepsopleiding. We bieden de volgende opleidingen aan:
• Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
• Produceren, Installeren en Energie (PIE)
• Economie en Ondernemen (E&O)
• Zorg en Welzijn (Z&W)

Bekijk hier de Brochure beroepsgerichte leerweg vmbo bbl en kbl. Hierin worden alle beroepsopleidingen toegelicht.

Profielvakken en keuzevakken

Leerlingen volgen profielvakken en keuzevakken. De profielvakken zijn voor alle leerlingen een verplicht onderdeel waarin de kern van het profiel wordt gegeven. Met de keuzevakken kunnen de leerlingen hun eigen uitstroomprofiel creëren. Alle delen samen geven een goede voorbereiding op het MBO en een reëel beeld van de beroepsmogelijkheden in de verschillende sectoren. Leerlingen krijgen te maken met vier vastgestelde profielvakken en kiezen hun eigen uitstroomprofiel door keuzevakken te kiezen. De docenten en de loopbaanbegeleider helpen de leerlingen bij het maken van een keuze.

Werkplekkenstructuur

In de lessen van de beroepsopleidingen wordt de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderd, zoals in de praktijk in bedrijven. Alle werkzaamheden die leerlingen in hun toekomstige werk zullen tegenkomen, zullen ze hier afwisselend verrichten. Zo moeten ze soms het werk plannen, dan weer zijn ze verantwoordelijk voor de materiaaluitgifte of juist de controle.

Lessentabel

De lessentabellen zijn opgenomen in de schoolgids. Deze is te vinden onder Documenten.