Leerwegondersteuning (lwoo)

Het kan zijn dat je wel de capaciteit hebt een vmbo-diploma te halen, maar extra begeleiding nodig hebt. Je hebt door bijvoorbeeld leerproblemen of ziekte een achterstand opgelopen waardoor je moeite zult hebben met het standaard vmbo-programma. In dat geval bieden we het leerwegondersteunend onderwijs aan. Je krijgt in de onderbouw les in een eigen gedeelte van de school. Je begint op basis- of kaderniveau met doorgroeimogelijkheden.