Leerwegondersteuning (lwoo)

Het kan zijn dat je wel de capaciteit hebt een vmbo-diploma te halen, maar extra begeleiding nodig hebt. Je hebt door bijvoorbeeld leerproblemen of ziekte een achterstand opgelopen waardoor je moeite zult hebben met het standaard vmbo-programma. In dat geval bieden we het leerwegondersteunend onderwijs aan. De klassen zijn kleiner en de lessentabel is aangepast zodat er tijd is om individueler te werken. Ook krijg je in de onderbouw les in een eigen gedeelte van de school. Zo kun je toch een vmbo-diploma op basis- of kaderniveau met doorgroeimogelijkheden halen.