Na basis/kader


Tijdens je schoolloopbaan moet je een aantal belangrijke vakkenpakketkeuzes maken. Bij deze keuzes moet je niet alleen rekening houden met je aanleg en belangstelling voor bepaalde vakken, maar ook met de toelatingseisen van vervolgopleidingen.

Tijdens de mentorlessen in klas twee en de mentor- en of maatschappijleerlessen in klas drie en vier besteden we dan ook veel tijd aan de keuzebegeleiding. Voor je ouders organiseren we ouderavonden over de beroeps- en vakkenpakketkeuze. Jij en je ouders kunnen de decanen advies vragen over je beroepskeuze en/of de samenstelling van het vakkenpakket.

Na de vierde klas kun je je vervolgopleiding volgen op een Regionaal opleidingscentrum, een ROC.
In de stad Utrecht en omgeving zijn er de volgende ROC’s:

ROC Midden Nederland www.rocmn.nl
MBO Utrecht www.mboutrecht.nl
Grafisch Lyceum Utrecht www.glu.nl
ID College Gouda www.idcollege.nl
Nimeto Utrecht www.nimeto.nl
Wellant MBO Utrecht www.wellantmbo.nl
ROC van Amsterdam www.rocva.nl