Pro-weken

Drie keer per jaar organiseren we activiteiten waarbij leerlingen de lesstof op een andere manier krijgen aangeboden, bijvoorbeeld in vakoverstijgende projecten. Dit noemen we Pro-weken. De weken zijn in de week voor de kerstvakantie, de week voor de meivakantie en de week voor de zomervakantie. Elke week heeft een eigen thema:

  1. Mens worden
  2. Toekomst
  3. Duurzaamheid