Passend onderwijs

Het Cals College is een school voor – afhankelijk van de vestiging – basis, kader, mavo, havo, vwo, tweetalig havo, vwo en gymnasium. Leerlingen zouden hun diploma binnen de normaal hiervoor staande tijd en met de ondersteuning die de school kan bieden, moeten kunnen halen. Onze extra ondersteuning is altijd van beperkte duur en zetten we alleen in als dat nodig is om ons onderwijs goed te kunnen volgen. Bovendien moet de ondersteuning verbetering opleveren. Na deze extra ondersteuning wordt de leerling weer in staat geacht het diploma binnen de gestelde tijd te halen zonder verdere hulp.

Met de intrede van passend onderwijs zijn er onderwijsarrangementen gekomen. De financiën voor deze arrangementen worden op maat verstrekt, afhankelijk van het op dat moment gekozen en toegekende onderwijsarrangement. We kijken ieder jaar opnieuw welke ondersteuning en voor welke periode de leerling ondersteuning nodig heeft. Om geld voor extra ondersteuning aan te vragen is een goede hulpvraag nodig, eventueel ondersteund door een medische of psychologische verklaring. Het verkrijgen van zo’n verklaring valt buiten de reguliere leerlingenzorg.
Voor leerlingen met een onderwijsarrangement stelt de school een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) op. Hierin benoemen we kwaliteiten van een leerling en eventuele belemmerende factoren. Ook kijken we vooruit: waar staat de leerling nu en waar willen we dat hij/zij eindigt? Hoe denken we dat doel te bereiken en met welke middelen?

Heel soms blijkt pas na plaatsing dat een leerling een door de school niet te verhelpen achterstand of stoornis heeft, waardoor het goed volgen van ons onderwijs niet mogelijk is. Ons uitgangspunt is dan, dat op basis van een nader onderzoek leerlingen worden herplaatst naar een andere onderwijsvorm.

Onze coördinatoren onderwijsarrangementen zijn mw. M. Kerkhof (m.kerkhof@cals.nl) en mw. J. van Balen (j.van.balen@cals.nl)