Testmogelijkheden

Leerlingen van onze school met dyslexie- en of dyscalculieproblemen kunnen, na overleg met de ouders, extern getest worden. Als de leerling op advies van de zorgcoördinator wordt getest, dan is onder bepaalde voorwaarden een maximale schoolbijdrage van € 150 mogelijk, waarbij de school ervan uitgaat, dat zij het testrapport mag inzien. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij zorgcoördinator mw. P. Bakker.