Training sociale vaardigheid

Leerlingen die moeite hebben om contact te leggen, pesten of gepest worden of andere problemen hebben in de omgang met anderen, kunnen een cursus sociale vaardigheid volgen. Leerlingen die meer zelfvertrouwen willen krijgen en beter voor zichzelf willen leren opkomen, kunnen een weerbaarheidstraining volgen. We vinden het wel belangrijk om te merken dat een leerling echt gemotiveerd is. Meer informatie kunt u krijgen bij de zorgcoördinator, mw. P. Bakker.