Rekenen

De rekentoets

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is de rekentoets binnen het voortgezet onderwijs komen te vervallen en zal deze niet meer worden afgenomen.

Visie op rekenen

Rekenen is een brede basisvaardigheid die leerlingen bij verschillende vakken en vervolgopleidingen nodig hebben. Een leerling vormt met rekenen een basis in het leren omgaan met getallen en berekeningen. Daarnaast is rekenen ondersteunend bij verschillende leergebieden en vakken vanwege de specifieke rekenvaardigheid die een leerling bij dat specifieke vak/ leergebied nodig heeft.

Ons rekenbeleid

Ons doel is zoveel mogelijk leerlingen de verschillende basisvaardigheden eigen te laten maken. Dit doen wij door rekenen niet te zien als apart vak, maar als onderdeel van de verschillende leergebieden en vakken waarin rekenen wordt toegepast. Op het Cals hebben we het volgende rekenbeleid:

  • Bij alle vakken waarbij gerekend wordt is er een aanbod per rekendomein (getallen, verhoudingen, meten/meetkunde en verbanden) voor elke leerling;
  • Wij bieden leerlingen die de basisrekenvaardigheden onvoldoende beheersen en daardoor vastlopen met rekenen op verschillende gebieden en binnen de verschillende vakken, (extra) rekenlessen aan. Dit kan, indien nodig, worden ondersteund door middel van een digitaal adaptief programma;
  • Op het basis en kader niveau maakt rekenen (in de onderbouw) deel uit van de wiskunde lessen;
  • Binnen de mavo, de havo en het atheneum wordt rekenen aangeboden binnen de gerelateerde vakken en indien nodig wordt er extra rekenen aangeboden aan leerlingen die hier meer
    ondersteuning bij nodig hebben;
  • Leerlingen die ernstige reken en-/of wiskundeproblemen hebben, kunnen een kortdurend extra ondersteuningsprogramma krijgen door het inzetten van remedial teaching.