Rekenen

De rekentoets

Alle examenleerlingen en leerlingen in het jaar voorafgaand aan het examen moeten in schooljaar 2018-2019 een rekentoets maken.

Het resultaat van de rekentoets telt in schooljaar 2018-2019 niet mee voor het behalen van een diploma.

De rekentoets dient wel ten minste één keer te zijn afgelegd als verplicht onderdeel van het eindexamen en het resultaat wordt ook vermeld op de cijferlijst.

De leerlingen krijgen in totaal vier kansen voor de rekentoets. We nemen de toets twee keer af tijdens het voorexamenjaar en twee keer tijdens het examenjaar. De leerlingen zijn overigens niet verplicht om, na het behalen van een voldoende resultaat, zich te profileren tijdens de overige afname-periodes. We bevelen dit echter wel aan.

Vmbo-leerlingen basis, kader en mavo moeten als eindniveau het referentieniveau 2F behalen en havo en atheneum-leerlingen moeten als eindniveau het referentieniveau 3F halen. BBL-leerlingen kunnen een 2A toets maken. Niveau 1F is het eindniveau van de basisschool.

Leerlingen die ernstige reken en-/of wiskundeproblemen hebben, kunnen tijdens het examen een aangepaste rekentoets doen. Meer informatie over de rekentoets is te vinden op:
www.hetcvte.nl
www.cito.nl

Ons rekenbeleid

Ons doel is zoveel mogelijk leerlingen rekenvaardig te maken. Op het Cals hebben we het volgende rekenbeleid:

  • bij alle vakken waarbij gerekend wordt is er een aanbod per rekendomein (getallen, verhoudingen, meten/meetkunde en verbanden) voor elke leerling;
  • we bieden alle leerlingen een digitaal adaptief programma aan. Elke leerling ontvangt hiervoor een digitale licentie en krijgt regelmatig een rekenles van rekendocenten;
  • we nemen elk jaar in alle klassen diagnostische rekentoetsen af. Het cijfer van de diagnostische rekentoets komt in Magister te staan;
  • leerlingen die ernstige reken en-/of wiskundeproblemen hebben, kunnen een extra ondersteuningsprogramma krijgen.