Rekenen

Visie op rekenen

Rekenen is een brede basisvaardigheid die leerlingen bij verschillende vakken en vervolgopleidingen nodig hebben. Een leerling vormt met rekenen een basis in het leren omgaan met getallen en berekeningen. Daarnaast is rekenen ondersteunend bij verschillende leergebieden en vakken vanwege de specifieke rekenvaardigheid die een leerling bij dat specifieke vak/ leergebied nodig heeft.

Ons rekenbeleid

Ons doel is zoveel mogelijk leerlingen de verschillende basisvaardigheden eigen te laten maken. Dit doen wij door rekenen niet te zien als apart vak, maar als onderdeel van de verschillende leergebieden en vakken waarin rekenen wordt toegepast.

Op het Cals hebben we het volgende rekenbeleid:

  • Bij alle vakken waarbij gerekend wordt is er een aanbod per rekendomein (getallen, verhoudingen, meten/meetkunde en verbanden) voor elke leerling;
  • Wij bieden leerlingen die de basisrekenvaardigheden onvoldoende beheersen en daardoor vastlopen met rekenen op verschillende gebieden en binnen de verschillende vakken, extra ondersteuning aan. Dit kan, indien nodig, worden ondersteund door middel van een digitaal adaptief programma;
  • Op het basis- en kaderniveau maakt rekenen (in de onderbouw) deel uit van de wiskundelessen;
  • Op mavo-, havo- en atheneumniveau bieden we rekenen aan binnen de gerelateerde vakken en indien nodig bieden we extra hulp aan leerlingen die hier meer ondersteuning bij nodig hebben;
  • Leerlingen die ernstige reken en-/of wiskunde- problemen hebben, kunnen een kortdurend extra ondersteuningsprogramma krijgen door het inzetten van remedial teaching.