Faalangst

Als we denken dat een leerling last heeft van faalangst, komt hij in aanmerking voor faalangstondersteuning. Deze ondersteuning is erop gericht de leerling zijn eigen faalangst te laten herkennen en te leren er beter mee om te gaan. Als blijkt dat een examenleerling faalangstig is, kan hij na een intakegesprek deelnemen aan een cursus stress coaching voor examenleerlingen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator mw. P. Bakker.