Ondersteuning

Leren kun je niet alleen en groeien gaat niet helemaal vanzelf. Er zijn verschillende mensen op het Cals College die een rol spelen in het leer- en groeiproces van de leerlingen.

Teams
Kennen en gekend worden is belangrijk om je fijn te kunnen voelen op school. Daarom werken we binnen het basis/kader met teams. Een vaste groep docenten bekommert zich om een vaste groep leerlingen. Dit doen ze bovendien zoveel mogelijk in een vaste vleugel van het gebouw. In mavo/ havo/atheneum werken we vanuit de hele kolom. Om de doorlopende leerlijn zoveel mogelijk te waarborgen worden docenten in meerdere leerjaren ingezet. Studiebegeleiders van een jaarlaag bespreken samen met de docenten van hun klas de voortgang van de leerlingen.

Studiebegeleider
De studiebegeleider is eerste begeleider en aanspreekpunt voor de leerling, ouders en vakdocenten. Hij is verantwoordelijk voor de individuele ondersteuning, draagt zorg voor het groepsproces in zijn klassen en begeleidt de leerling in het ontwikkelen van studievaardigheden. Leerlingen hebben wekelijks studiebegeleidingslessen. Tijdens deze lessen is er ruimte om van alles te bespreken met de studiebegeleider. Zo komt er bijvoorbeeld aan bod hoe je met elkaar omgaat, hoe je het beste kunt plannen en leren en hoe je de juiste keuzes maakt.

Vakdocent
De vakdocent begeleidt de leerlingen bij het zo zelfstandig mogelijk leren van de kennis en de vaardigheden die je nodig hebt voor een vak.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding
Keuzes maken kun je leren. We besteden hier al vanaf de brugklas aandacht aan tijdens de studiebegeleidingslessen. In de bovenbouw van basis/kader krijgen alle leerlingen loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). Dit vak is ook een onderdeel van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Ook in de bovenbouw van de mavo en havo besteden we aandacht aan de keuze voor een vervolgopleiding. De studiebegeleider begeleidt dit proces. Voor specifieke vragen over vervolgopleidingen of voor beroepsinteressetesten kan een studiebegeleider de decaan inschakelen. Er zijn  drie decanen: dhr. B. Kamphorst (havo), mw. D. Nienhuis (mavo) en mw. M. Pol (basis/kader).