Ondersteuning

Leren kun je niet alleen en groeien gaat niet helemaal vanzelf. Er zijn verschillende mensen op het Cals College die een rol spelen in het leer- en groeiproces van de leerlingen.

Vakdocent
De vakdocent begeleidt de leerlingen bij het zo zelfstandig mogelijk leren van de kennis en de vaardigheden die je nodig hebt voor een vak.

Mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, ouders en vakdocenten. Hij is verantwoordelijk voor de individuele ondersteuning en draagt zorg voor het groepsproces in zijn klas.

Leerlingen hebben wekelijks een of meerdere mentoruren. Tijdens deze lessen is er ruimte om van alles te bespreken met de mentor. Zo komt er bijvoorbeeld aan bod hoe je met elkaar omgaat, hoe je het beste leert en hoe je de juiste keuzes maakt.

Decaan
Tijdens hun schoolloopbaan maken leerlingen via loopbaanoriëntatie en – begeleiding (lob) een aantal malen belangrijke vakkenpakketkeuzes. Bij deze keuzes moet je niet alleen rekening houden met aanleg en belangstelling voor bepaalde vakken, maar ook met de toelatingseisen van vervolgopleidingen. De decanen op het Cals College helpen daarbij. Zij zijn elke donderdag vanaf het 2lesuur bereikbaar. Er zijn drie decanen: mw. M. Pol (basis/kader), mw. D. Nienhuis (mavo) en dhr. B. Kamphorst (havo).

Teams
Kennen en gekend worden is belangrijk om je fijn te kunnen voelen op school. Daarom werken we in het vmbo met kernteams. Een vaste groep docenten bekommert zich om een vaste groep leerlingen. Dit doen ze bovendien zoveel mogelijk in een vaste vleugel van het gebouw.
In de mavo en het havo/atheneum werken we vanuit de hele kolom. Om de doorlopende leerlijn zoveel mogelijk te waarborgen worden docenten in meerdere leerjaren ingezet. Mentoren van een jaarlaag bespreken samen met de docenten van hun klas de voortgang van de leerlingen.