Over mavo/havo/atheneum

Op mavo, havo en atheneum kennen we de volgende brugklastypes:

  1. mavo/havo (éénjarige brugklas)
  2. havo/atheneum (tweejarige brugklas)

Aandacht voor vaardigheden en vakinhoud

Binnen de mavo, havo en atheneum besteden we naast de verschillende vakken, veel aandacht aan (studie)vaardigheden. Vanaf de brugklas werken leerlingen onder begeleiding van een studiebegeleider en verschillende vakdocenten aan vaardigheden die ze nodig hebben om te leren, keuzes te maken en zich te ontwikkelen als persoon.
We zijn school voor havisten competent (HaCo). Dat betekent dat we deel uitmaken van een netwerk aan scholen die allemaal extra aandacht besteden aan een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. Wij hebben dit ook vertaald naar de mavo.

Vanaf de brugklas leren de leerlingen vaardigheden, zoals plannen, studeren, onderzoeken, samenwerken, reflecteren en presenteren. Tijdens de studiebegeleidingslessen, activiteitenweken en de reguliere vaklessen besteden we aandacht aan deze vaardigheden. Leerlingen bouwen een (digitaal) portfolio op.