Leerroutes mavo

Examen doen in een praktisch vak

Vanaf het derde leerjaar mavo kunnen leerlingen kiezen om examen te doen in een praktisch vak. Ze doen dan in mavo 4 examen in één praktijkvak en zes theorievakken. Ze hebben hiervoor de keus tussen een technisch vak (de Techroute) of een vak binnen zorg & welzijn (de Zorgroute).

Technologie en Toepassing

Leerlingen met interesse voor een loopbaan in de techniek, kunnen bij ons kiezen voor het vak Technologie en Toepassing als examenvak. Dit vak wordt afgesloten met een schoolexamen. Een onderdeel van dit vak is om kennis te maken met techniek en technologie in het bedrijfsleven door middel van een korte stage. Ook zijn er projecten in samenwerking met het ROC. Hierin staan de competenties samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren centraal. Deze route bereidt leerlingen voor op een technische route binnen het mbo niveau 4

Zorg & Welzijn

Voor leerlingen die later in de gezondheidszorg en/of dienstverlening willen werken is de Zorgroute ontwikkeld. Ze gaan projectmatig aan de slag met opdrachten uit het werkveld Zorg en Dienstverlening. Ze mogen bijvoorbeeld een app voor de zorgrobot ontwikkelen of een activiteit voor kinderen organiseren. Net als bij de Techroute zijn sommige lesuren ook buiten school bij instellingen en bedrijven.
De competenties samenwerken, communiceren, planmatig werken, inleven en flexibel staan binnen de Zorgroute centraal.

Lichamelijke opvoeding 2

In de derde klas van de mavo kunnen leerlingen kiezen voor het vak lichamelijke opvoeding als examenvak. Leerlingen die sportief georiënteerd en aangelegd zijn, maar ook goed kunnen organiseren en plannen zijn bij uitstek geschikt om dit vak te kiezen. Lichamelijke opvoeding als examenvak is een pré op een vervolgopleiding als de VeVa of een sportopleiding.

mavo +

Leerlingen met zeer goede prestaties en een grote motivatie kunnen in het vierde leerjaar een extra vak kiezen. Hiermee vergroten ze de kans op een succesvolle
doorstroom naar de havo. Tijdens een ouderavond in het derde leerjaar leggen we uit wat de voorwaarden zijn om voor een extra vak in aanmerking te komen.

mbo+

In het kader van de keuzebegeleiding nemen leerlingen uit het vierde leerjaar deel aan het project mbo+. Leerlingen met mavo+ nemen ook deel aan het eerste mbo+ programma. Het mbo+ programma valt onder verantwoordelijkheid van onder andere de studiebegeleider. De leerlingen oriënteren zich in het profiel waarvoor ze hebben gekozen. Zo doen ze praktische vaardigheden op en krijgen een goed beeld van het werken in de gekozen richting. Leerlingen die hier niet aan meedoen, maken een profielwerkstuk.

Lessentabel

De lessentabellen zijn te vinden op deze pagina.