Bèta Challenge en Technasium

Techniek en technologie zijn in tijden van ontwikkeling en vernieuwing enorm belangrijk in onze maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren over technologische ontwikkelingen en toepassingen.

Wij zijn erkende school voor Bèta Challenge (mavo) en voor Technasium (havo/atheneum). In de brugklas maken leerlingen kennis met betà-technische projecten tijdens het vak Technologie & Toepassing (T&T) voor mavo/havo en Onderzoek & Ontwerpen (O&O) voor havo/atheneum. Gedurende een periode van 8 à 10 weken werken ze in groepjes aan een concrete vraag van een bestaande opdrachtgever. Ze doen onderzoek en maken een ontwerp om antwoord te geven op de vraag van de opdrachtgever. Het project wordt afgesloten met een presentatie voor de opdrachtgever.

In de projecten passen de leerlingen de kennis van verschillende vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en economie) toe en ontwikkelen verschillende vaardigheden zoals onderzoeken, ontwerpen, creatief denken, samenwerken en presenteren. We geven het vak T&T in de eerste twee jaren van mavo/havo. De leerlingen in havo/atheneum kiezen aan het eind van de brugklas of ze het vak O&O ook in klas 2 en 3 willen volgen.

Binnen de basis- en kaderopleiding bieden we drie technische profielen aan (Bouwen, Wonen en Interieur & Produceren, Installeren en Energie en Mobiliteit & Transport). We maken bij de Bèta Challenge en Technasium gebruik van de kennis van de docenten in deze profielen, de faciliteiten en lokalen en de samenwerking met de technische bedrijven.

Financiën technasium

Het technasium onderwijs brengt voor de school extra kosten met zich mee. Daarom vragen we een (niet-verplichtte) ouderbijdrage van €140. Uit dit bedrag betalen we o.a. de ééndaagse excursies, werkbezoeken en materiaal voor in de werkplaats. Zonder die ouderbijdrage kan de school de extra activiteiten niet bekostigen. 

Het Cals College gaat ervan uit dat financiële problemen geen belemmering mogen zijn voor het volgen van een schoolopleiding. Daarom kunnen ouders in bijzondere gevallen een beroep doen op een schoolfonds door middel van een schriftelijk verzoek aan de rector. Lees meer hierover >