Leerjaar 4 en 5

In leerjaar 4 en 5 staat voor vrijwel iedereen in het teken van het behalen van het eindexamen. Alleen havo 4 heeft nog een jaartje te gaan voordat ze aan het examen deelnemen, maar ook zij zijn al begonnen. 

PTA’s 

In dit leerjaar krijgen de leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting (kortweg PTA). Hierin staat precies wat een leerling moet kunnen en kennen voor de schoolexamens (SE’s) die aan het einde van een periode gepland staan. Ook leerlingen in havo 4 maken hier al kennis mee. Ook voor hen zijn er een beperkt aantal toetsen die meetellen voor het PTA. 

Examens (zowel digitaal als op papier) 

Vanaf maart starten we met examens. Dan zijn de leerlingen die tekenen als examenvak hebben gekozen (mavo of havo) aan het werk voor hun praktijkexamen.  
Vanaf april sluiten de basis en kader leerlingen hierbij aan. Zij gaan voor hun beroepsgerichte profielvak aan de slag met het zogenaamde CSPE, met andere woorden hun praktijkexamen. 
 

Na de meivakantie hebben de basis en kader leerlingen hun examens voor de theorievakken. Zij doen deze examens op de computer. 
De mavo- en havoleerlingen hebben na de meivakantie hun theorie-examens. Dit gaat nog op ouderwetse wijze, namelijk op papier. Deze examens worden schriftelijk op papier afgenomen.