Leerjaar 3

De basis-, kader- en mavoleerlingen zitten vanaf leerjaar drie in de bovenbouw in het voorexamenjaar. Je gaat dan al met examenonderdelen aan de slag.

De havo- en atheneumleerlingen kiezen in de derde klas hun profielvakken. Deze keuze wordt begeleid door de studiebegeleiders (SBL).

PTA-PTO

Ieder cijfer dat meetelt voor het examen is beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (kortweg PTA). Hierin staat precies wat een leerling moet kunnen en kennen voor de schoolexamens (SE’s), die aan het einde van een periode gepland staan. 
Alle andere cijfers die meetellen voor de overgang naar het volgende schooljaar staan gemeld in onze Programma’s van Toetsing en Overgang (kortweg PTO). Zo kan iedereen zien wanneer een onderdeel aan de beurt is, wat voor soort toets het is en wat de weging van dat cijfers is.  

Toetsen die het zwaarst meetellen, vallen in de proefwerkweken. Er zijn dit schooljaar drie proefwerkweken. één in november, één in maart en één in juni. 

SBL 

De studiebegeleider begeleidt de leerlingen bij het plannen van het leren voor de proefwerkweken. Informatie van de vakdocenten kan de SBL’er helpen de individuele planning van leerlingen zo goed mogelijk op te zetten.  

Basis-, kader- en mavoleerlingen starten dit leerjaar in de richting die ze hebben gekozen. Zij gaan ervaren wat de gekozen richting voor hen betekent, onder andere door het volgen van een stage. Zo ontdekken ze langzaam in welke richting ze zich na het Cals willen ontwikkelen.  
De leerlingen van havo en atheneum staan dit schooljaar voor hun profielkeuze. Samen met hun studiebegeleider bespreken ze de opties en welke richtingen passend zijn bij hun toekomstwensen en talenten. 

Stage

Voor de leerlingen basis en kader is er een stageperiode van 3 april t/m 23 april. Leerlingen gaan ontdekken hoe het is om in de praktijk bij een bedrijf uit hun gekozen richting te werken. Als de indruk positief is, gaan leerlingen onderzoeken of dat ook een stageadres kan zijn voor het examenjaar en welk keuzevak daarbij aansluit. 

De mavoleerlingen gaan op stage van 8 t/m 17 mei. Deze stage heeft een meer maatschappelijk karakter.  
Zowel de mavo-, havo- als de atheneumleerlingen gaan voor de meivakantie een aantal dagen aan de slag met het thema ‘De toekomst’.