Leerjaar 2

Het eerste jaar op het Cals IJsselstein zit erop. Je weet de weg binnen de school al goed te vinden. 

De studiebegeleider ( SBL’er) is ook dit jaar het eerste aanspreekpunt voor vragen van leerlingen en ouders. 

Voorbereiding bovenbouw. 

Als je basis, kader of mavo doet ga je je dit jaar voorbereiden op het maken van een profielkeuze.

Als je basis of kader doet, heb je in de brugklas lessen gevolgd binnen de vijf profielen. Aan het einde van het jaar hebben je een top twee gekozen. Bij deze twee profielen volg je het vak PPO (Praktische Profiel Oriëntatie). Halverwege het jaar maak je een definitieve profielkeuze voor de bovenbouw. Uiteraard wordt dit begeleid vanuit de studiebegeleidingslessen. 

Als je mavo doet, dan wordt je ook binnen de studiebegeleidingslessen begeleid bij het maken van een keuze voor een vakkenpakket.

Als je havo/atheneum doet maak je in het derde leerjaar een profielkeuze.  

Toetsen 

Drie keer per jaar vinden er toetsweken plaats. Alle toetsen staan omschreven in het PTO. Deze documenten staan op de website.

Driehoeksgesprekken 

Drie keer per jaar vinden er driehoekgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken presenteren leerlingen, aan ouders en studiebegeleider, wat ze de afgelopen periode gedaan hebben en waaraan ze de komende periode gaan werken. Deze presentaties worden tijdens de SBL lessen voorbereid.