Leerjaar 1

In de brugklas start je aan je schoolloopbaan binnen het voortgezet onderwijs. Een hele overstap. Van een meestal kleine basisschool waar je iedereen kende en je wist waar je moest zijn, naar een nieuw gebouw, nieuwe mensen en vakken. In de brugklas begeleiden wij je bij deze overstap. Hoe we dat doen? 

Studiebegeleider 

Iedere klas heeft zijn eigen studiebegeleider, kort gezegd de sbl’er. Deze docent is jouw eerste aanspreekpunt voor als je ergens vragen over hebt of ergens tegenaan loopt. Hij/zij begeleidt je het hele jaar door met studiebegeleidingslessen (sbl-les) en gesprekken. Ook voor je ouders is de sbl’er het eerste contact met school als er iets is. 

Leerlingcoördinator 

Naast een sbl’er hebben we ook een leerlingcoördinator voor de eerste klassen, kort gezegd de llc’er. Dit is meneer Eilbracht. Bij hem kom je terecht als je je mentor niet kunt vinden of als je vragen hebt over dingen, die je sbl’er niet kan of mag weten. De llc’er is ook de eerste die wordt ingeschakeld als je je niet aan de schoolafspraken houdt en als je bijvoorbeeld verlof nodig hebt, langer dan een dag. 

Vakdocenten

Uiteraard hebben we ook de vakdocenten, Zij geven voornamelijk les in hun vak en houden jullie leerresultaten en je leerproces bij. Zij doen, samen met de sbl’er en de llc’er aan het einde van het schooljaar een uitspraak over of je klaar bent voor het volgende leerjaar en op welk niveau. 

Praktijklessen

Naast de gewone vaklessen zoals Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, drama of muziek zijn er voor de brugklassen 4 uur in de week twee blokken van 50 minuten praktijkgericht onderwijs. Deze zijn dit schooljaar gepland op de dinsdag- en de donderdagochtend.   

In de eerste periode, tot aan de herfstvakantie, sta je stil bij de vraag: wie ben ik? Na de herfstvakantie start je in één van de drie leerroutes. Bij Technologie & Duurzaamheid ga je aan de slag met het ontwerpen en bouwen van een stad, bij Maatschappij & Ondernemen staat het thema geld centraal en bij Mens & Gezondheid gaat het over gezond eten en drinken. Na zeven weken wissel je van leerroute en aan het einde van het jaar kies je welke leerroute je wilt laten vallen in leerjaar 2. Je zit in heterogene groepen, dat betekent de alle leerlingen van het eerste leerjaar met alle niveaus door elkaar deze praktijklessen volgen en zo leren samenwerken.