Laptop

Informatie omtrent laptops

Sinds schooljaar 2018-2019 werken we op het Cals College met laptops.

Brugklas 2020-2021
Vanaf schooljaar 2020-2021 is De Wit Computers & Telecom (DWC) uit IJsselstein onze partner waar u een laptop met 3 of 4 jarig serviceplan kunt aanschaffen of kunt huren. Leerlingen die in klas 1 komen bestellen hun laptop via hen. Bekijk de flyer met daarin alle informatie.

Leerjaar 2 en 3
Klas 2 en 3 hebben reeds laptops via The Rent Company. De ondersteuning van The Rent Company blijft hetzelfde gedurende hun Cals carrière.


Met het DWC Notebook Serviceplan heeft u zekerheid en gemak:

  • uw zoon of dochter heeft het juiste apparaat om het Cals laptoponderwijs te volgen
  • uw zoon of dochter kan zelf aankloppen bij het loket binnen de school bij vragen of servicebehoefte
  • u weet waar u aan toe bent!

Hoe bestel ik deze notebook inclusief serviceplan?

Op de informatieavond krijgt u meer informatie en wordt tevens de bestelprocedure uitgelegd. Na de informatieavond kunnen de notebooks besteld worden via een online bestelportal.

Ook overige vragen kunt u stellen via een mailtje naar laptop.ijss@cals.nl

NB: Het Cals College gaat ervan uit dat financiële problemen geen belemmering mogen zijn voor het volgen van een schoolopleiding. Daarom kunnen ouders in bijzondere gevallen een beroep doen op een schoolfonds door middel van een schriftelijk verzoek aan de rector.
Tevens kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld Nieuwegein, IJsselstein, Vianen of Utrecht, afhankelijk van uw woonplaats. Dit zijn onafhankelijke stichtingen die als doel hebben voorkomen van sociale uitsluiting voor kinderen tot 18 jaar. Voor meer informatie kunt u de websites raadplegen:
Leergeld Nieuwegein
Leergeld IJsselstein
Leergeld Vianen
– Leergeld Utrecht