Laptop

Informatie omtrent laptops

Sinds schooljaar 2018-2019 werken we op het Cals College met laptops.

Voor de aanschaf van een laptop verwijzen we u naar de website:  www.rentcompany.nl/bestellen

Ouders van toekomstig brugklasleerlingen ontvangen op de informatieavond via de leerlingen een A4 waarop een code staat. Hieronder staat een voorbeeld.
De overige leerlingen kunnen op dezelfde manier een laptop aanschaffen.

Mocht u de code kwijt zijn dan kunt u een mailtje sturen naar laptop.ijss@cals.nl en wordt de code opnieuw verzonden.

Ook overige vragen kunt u stellen via een mailtje naar laptop.ijss@cals.nl

NB: Het Cals College gaat ervan uit dat financiële problemen geen belemmering mogen zijn voor het volgen van een schoolopleiding. Daarom kunnen ouders in bijzondere gevallen een beroep doen op een schoolfonds door middel van een schriftelijk verzoek aan de rector.
Tevens kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld Nieuwegein, IJsselstein, Vianen of Utrecht, afhankelijk van uw woonplaats. Dit zijn onafhankelijke stichtingen die als doel hebben voorkomen van sociale uitsluiting voor kinderen tot 18 jaar. Voor meer informatie kunt u de websites raadplegen:
Leergeld Nieuwegein
Leergeld IJsselstein
Leergeld Vianen
– Leergeld Utrecht