ICT op Cals IJsselstein

ICT heeft een steeds prominentere rol in de maatschappij. De maatschappij verandert in een hoog tempo. Er zijn andere vormen van communicatie en we kunnen steeds meer informatie op het internet vinden. Als we naar de toekomst kijken dan zal de verandering nog verder doorzetten en speelt technologie een nog grotere rol. Wij passen ons onderwijs daarop aan om de leerlingen voor te bereiden.

Sinds schooljaar 2020 – 2021 werken we met laptops in de klas, is de WiFi geoptimaliseerd en hebben alle leerlingen een Office 365-account. Alle (nieuwe) leerlingen ontvangen een brief met informatie over het activeren van het Cals-account via Edulinq.

Laptops in de klas

Leerlingen die nu in de klas zitten hebben altijd een laptop bij de hand. Hierdoor kunnen ze bij (extra) digitaal leermateriaal en kunnen ze allerlei bronnen op het internet snel vinden. Lesmethoden worden ook vaker digitaal aangeboden en deze digitale versies zijn up-to-date en vaak ook adaptief.
Docenten kunnen meer maatwerk bieden en leerlingen kunnen makkelijker in hun eigen tempo werken. Daarnaast zijn veel digitale methodes voorzien van formatieve elementen, leerlingen krijgen vaak direct feedback op hun gemaakte werk.

Digitaal werken is niet meer weg te denken in onze maatschappij en ook het onderwijs gaat mee in de digitalisering. Onze leerlingen hebben straks een brede basis op het gebied van digitaal werken, zodat ze in het vervolgonderwijs succesvol kunnen zijn op dit gebied.

Docenten bepalen of er in de les gewerkt zal worden met de laptop, het ene vak zal vaker gebruik maken van de laptop dan een ander vak.

Op het rooster van klas 1 t/m 4 van basis/kader en klas 1 en klas 2 van mavo/havo/atheneum zijn lessen digitale geletterdheid op het rooster ingepland. In deze lessen leren ze digitaal vaardig te worden. Verschillende onderwerpen komen aan de orde, zoals social media, gebruik van Office 365, het organiseren van de laptop en mediawijsheid. 

Office 365

Alle leerlingen hebben van school een Office 365-account. Ze hebben dus de beschikking over een mailadres, een online opslagmogelijkheid (OneDrive) en ze hebben het office pakket met onder andere Word, PowerPoint en Excel. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden met Office 365. Ook docenten gebruiken Office 365 en in de lessen worden de programma’s van Office 365 aangeleerd.

Is de aanschaf van een laptop verplicht?

Nee, leerlingen zijn niet verplicht om een laptop aan te schaffen. Echter is het onderwijs inmiddels wel afgestemd op het gebruik van een laptop in en buiten de les. Mocht u bezwaren hebben tegen het kopen of huren van een laptop of hier niet financieel in staat toe zijn, dan zoekt de school samen met u een maatwerkoplossing. Het uitgangspunt daarbij is: ons onderwijsaanbod is en blijft voor alle leerlingen toegankelijk.

Het Cals College gaat ervan uit dat financiële problemen geen belemmering mogen zijn voor het volgen van een schoolopleiding. Daarom kunnen ouders in bijzondere gevallen een beroep doen op een schoolfonds door middel van een schriftelijk verzoek aan de rector.

Tevens kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld Nieuwegein, IJsselstein, Vianen of Utrecht, afhankelijk van uw woonplaats. Dit zijn onafhankelijke stichtingen die als doel hebben voorkomen van sociale uitsluiting voor kinderen tot 18 jaar. Voor meer informatie kunt u de websites raadplegen:

Leergeld Nieuwegein
Leergeld IJsselstein
Leergeld Vianen
– Leergeld Utrecht

Hoe schaf ik een laptop aan?

In het verleden werkte we met The Rent Company. Sinds schooljaar 2018-2019 is De Wit Computers & Telecom (DWC) uit IJsselstein onze partner waar u een laptop met 3- of 4-jarig serviceplan kunt aanschaffen of kunt huren. Nieuwe leerlingen kunnen hun laptop via hun bestellen. Bekijk de flyer.

Nieuwe leerlingen die een laptop via school huren of aanschaffen krijgen deze in de eerste schoolweek. Daarbij krijgen ze uitleg hoe ze de laptop moeten gebruiken.

Mocht je een eigen laptop hebben of een nieuwe aanschaffen waaraan moet deze dan voldoen?

In de praktijk is gebleken dat Chromebooks niet optimaal werken met onze schoolsystemen (o.a. geen programma’s kunnen installeren en stabiliteit verbinding maken met het netwerk). Neem daarom geen Chromebook mee naar school. Wij zien graag dat het een Windows-laptop is; dit systeem werkt het beste met onze schoolsystemen. Verder moet er een toetsenbord aanzitten en de minimale eisen zijn:

  • schermgrootte minimaal 11 inch,
  • minimaal Intel Pentium N5000 (liefst hoger),
  • 4 GB werkgeheugen,
  • 128 GB SSD,
  • Windows 10,
  • accuduur (4 à 6 uur).

Wat is het laptopprotocol?

Op het Cals College IJsselstein werken we met een laptopprotocol. Hierin staat beschreven hoe je met je laptop om gaat en waarvoor je hem mag gebruiken.

Mijn laptop is defect wat nu?

Heb je een laptop hebt van The Rent Company? Dan kun je terecht bij de mediatheek. Hier kunnen ze dan de laptop aanmelden bij The Rent Company. Vervolgens wordt de laptop opgehaald door iemand van The Rent Company. Je kunt dan een tijdelijke laptop krijgen. The Rent Company is ook twee keer per week op school aanwezig. Je ontvangt daarover aan het begin van het schooljaar bericht.

Heb je een laptop van De Wit Computers & Telecom (DWC)? Dan kun je terecht in de winkel. Neem van te voren dan wel even contact op met De Wit Computers & Telecom (DWC). Ook op school zal De Wit Computers & Telecom (DWC) aanwezig zijn, dit wordt aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd.