Technasium

Het technasium is een richting bij ons op school waar je voor kunt kiezen en waar je ook examen in kunt doen. Je kunt dan een apart certificaat bij je diploma krijgen. Je leert op een onderzoekende manier veel over wetenschap, logisch denken en gebruikt daarbij biologie, natuurkunde, wiskunde, rekenen en scheikunde.

De eerste klas van het havo/atheneum is bij ons voor alle leerlingen een oriëntatiejaar op het technasium. Je krijgt daar het vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) waarin je aan veel 21e-eeuwse vaardigheden werkt. Het doel van het technasium is je te laten ervaren wat je in de maatschappij hebt aan de exacte vakken  en hoe dit je kansen voor later kan vergroten. Tijdens dit oriëntatiejaar wordt duidelijk of je voldoende motivatie en capaciteiten hebt om verder te gaan met het technasium in leerjaar 2 en 3. In de bovenbouw kun je het vak O&O kiezen als examenvak in de bèta-profielen.

Wat doe je bij O&O
Een O&O project begint altijd met een opdrachtgever die een probleem heeft. Als het kan ga je bij hem of haar langs om uitleg over het vraagstuk te krijgen. Daarna ga je in een team aan de slag om een oplossing te vinden. Je werkt vier tot zes lesuren per week aan het project in de technasiumwerkplaats. Met een docent heb je regelmatig werkoverleg. Na ongeveer zes tot acht weken is het project klaar en geef je een eindpresentatie. De opdrachtgever probeert om daarbij aanwezig te zijn. Hij of zij kijkt met de ogen van een vakman en je zult merken: dat is heel anders dan je docent.

Op het technasium krijg je de kans om jouw talenten te benutten en beter te worden in de dingen die je moeilijk vindt. Heb je ook voor detail en wil je altijd precies weten hoe alles zit. Of ben je juist een echte doener, vol met wilde ideeën? Of heb je weer een heel ander talent? Op het technasium werk je aan opdrachten o.a. uit het bedrijfsleven. Je helpt op deze manier mee om vraagstukken uit het bedrijf op te lossen. Door te werken aan echte opdrachten krijg je een beter beeld van de wereld van bèta en techniek. De school en de opdrachtgevers bepalen samen wat een interessant vraagstuk is. Onze leerlingen bedenken verrassende en creatieve oplossingen voor de vraagstukken. Daarom kunnen de opdrachtgevers hier hun voordeel mee doen en vinden ze het leuk en goed om mee te werken.

Technasium TOP Award
In de tweede of derde klas doe je mee aan de technasium TOP Award. De technasium TOP Award is een landelijke wedstrijd speciaal voor leerlingen uit  het tweede of derde jaar van het technasium. In teamverband ga je met de opdracht aan de slag. Een team bestaat uit vier leerlingen. De wedstrijd bestaat uit regionale voorrondes en een landelijke finale.

Financiële bijdrage
Het technasium onderwijs brengt voor de school extra kosten met zich mee. Daarom is er een verplichte ouderbijdrage van €140 vastgesteld.  Uit dit bedrag betalen we o.a. de ééndaagse excursies en materiaal voor in de werkplaats. Het Cals College gaat ervan uit dat financiële problemen geen belemmering mogen zijn voor het volgen van een schoolopleiding. Daarom kunnen ouders in bijzondere gevallen een beroep doen op een schoolfonds door middel van een schriftelijk verzoek aan de rector. Lees hierover meer op pagina 38 van de schoolgids.

Meer weten?
Voor informatie over ons technasium kunt u contact opnemen met dhr. J. Meijer,  tel. 030 686 8040 of technasium.ijss@cals.nl

Bedrijven/instellingen die opdrachtgever willen worden kunnen ook contact opnemen met dhr. J. Meijer. Zij kunnen ook de brochure Technasium op het Cals: voor opdrachtgevers lezen

Kijk ook op www.technasium.nl en onze Facebookpagina.

Het Cals College is een gecertificeerde technasium opleiding