Over havo/atheneum

De kernwaarden toekomstgericht, uniek en verbonden staan ook bij onze havo/atheneumkolom centraal. Vanaf schooljaar 2019-2020 is het havo/atheneum te vinden in de nieuwe vleugel. De Technowing beneden bevat alle praktijklokalen voor natuur- en scheikunde, muziek, beeldende vorming en het technasium. De New Agewing is op de eerste verdieping en daar zijn alle vaklokalen te vinden. In de nieuwe vleugel wordt leren zichtbaar door lokalen met veel glas en grote werkplekken, waar leerlingen projecten kunnen uitwerken en samenwerken.

Daarnaast staat begeleiding van een studiebegeleider centraal. Deze docent verzorgt de dagstarts, waarbij de leerlingen leren plannen, werken aan groepsvorming en hun resultaten regelmatig  bespreken. We leren de leerlingen zelf verantwoordelijkheid te nemen, door ze vaardigheden aan te leren en bijvoorbeeld zelf hun leerling- ouder en studiebegeleidergesprek twee keer per jaar te  laten leiden. Naast alle lessen kunnen onze leerlingen ook deelnemen aan schoolbrede cursussen en clinics. Wij zorgen ervoor, dat de leerlingen met het havo- of atheneumdiploma dat ze halen, uitstekend zijn voorbereid voor het hbo of de universiteit.