Over havo/atheneum

Onderzoekend en ondernemend leren

In onze kleinschalige havo en atheneumafdeling leer je creatief en nieuwsgierig te zijn. Je vormt je eigen persoonlijkheid en leert omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Daardoor word je
uitstekend voorbereid voor het HBO of de Universiteit. Je vormt je persoonlijkheid en ontwikkelt jouw identiteit.
Wij bieden thematisch onderwijs aan waarin onderzoekend en ondernemend wordt geleerd. We hebben een Technasium, zijn een school voor Ondernemend leren en werken volgens de Positive Behavior Support (PBS) methodiek, kortom: TOP-onderwijs, met TOP-docenten voor TOP-leerlingen!

Je kunt kiezen om mee te doen aan het technasium; daar maak je in de brugklas alvast kennis mee. Je gebruikt je creativiteit, je werkt samen, je lost problemen op en denkt kritisch na. Zo werk je aan je betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding die het leren leuk maakt en jou laat groeien. Daar gaan we met zijn allen voor.

Wij zijn een school voor ondernemend leren.  Je leert bij ons op een ondernemende manier: je leert door het te doen. Je doet ertoe en bent belangrijk voor ons en je omgeving. Tijdens je hele schooltijd word je bij ons uitgedaagd om ondernemend te leren en actief in het leven te staan. We leiden je op tot een zelfstandig en ondernemend persoon die positief in het leven staat.

Het halen van een diploma vinden we belangrijk, maar net zo belangrijk vinden we dat je je goed voelt. Iedereen mag er zijn en iedereen mag bij ons fouten maken, daar leren we van. We helpen je daarmee door duidelijk te zijn over wat we van je verwachten en je positief te stimuleren om aan die verwachtingen te voldoen. Daar hebben we een manier voor: positive behavior support. Ook leren we je hoe je je huiswerk het beste kunt maken en hoe je moet leren voor een proefwerk. Daar besteden we extra aandacht aan. Taal en rekenen zijn de basis voor alle vakken. Je krijgt een digitaal oefenprogramma waarmee je in je eigen tempo kunt werken.

We verwachten dat we in schooljaar 2018-2019 een nieuwe lesvleugel voor havo en atheneum hebben, zodat de leeromgeving goed aansluit. We starten dan met een atheneum brugklas.