Havisten Competent

Havisten competent (HaCo) is een netwerk van 32 scholen in Nederland. Het Cals College IJsselstein bevindt zich op dit moment midden in het traject om een HaCo gecertifieerde school te worden. Door HaCo school te zijn, bereiden we onze leerlingen nog beter voor op het behalen van hun diploma en op hun vervolgstudie op het hbo. Hierdoor verkleinen we de kans dat leerlingen daar uitvallen.

In ons HaCo-programma staan vijf voor het hbo relevante competenties centraal:

  1. Het eigen leerproces sturen
  2. Beroepshouding ontwikkelen
  3. Informatievaardigheden ontwikkelen
  4. Probleemoplossend werken.
  5. Samenwerken

Met HaCo besteden we vanaf klas 3 structureel aandacht aan het maken van de juiste keuzes.

In klas 3 betekent dit onder andere dat leerlingen aan ouders hun profielkeuze presenteren en dat zij meehelpen met het organiseren van de open dag. In klas 4 zetten leerlingen hun eerste stappen in het kiezen van een vervolgstudie en het maken van het profielwerkstuk. In klas 5 ligt de nadruk op het afronden van het profielwerkstuk en het maken van een definitieve keuze voor een vervolgopleiding.

Studenten die tijdens de havo-opleiding het programma Havisten Competent doorlopen, hebben daar in het hbo aantoonbaar voordeel van in hun hbo-propedeuse vergeleken met studenten die het programma niet hebben gevolgd (onderzoek Kohnstamm Instituut, 2010). HaCo wordt erkend als excellentieprogramma door de VO- raad en het Europees Platform.

Wilt u meer informatie of hebt u vragen over Havisten Competent?
Stuur een mail naar s.quint@cals.nl of kijk op de website www.havistencompetent.nl.