Technasium en ondernemend leren

In de brugklas staan lesuren voor het technasium (het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O)) en ondernemend leren (het vak OL) op het rooster. De brugklasleerlingen maken kennis met beide
onderwijsstromen.

Technasium
De oriëntatie op het technasium bestaat uit twee projecten. Leerlingen zijn in een periode vijf uur per week met een grote opdracht bezig, waarbij bedrijven en instellingen de opdrachtgevers zijn.
De opdrachten hebben altijd een technische, natuurwetenschappelijke basis en zijn écht bestaande problemen waar een creatieve oplossing voor moet worden gevonden. Leerlingen onderzoeken het probleem en ontwerpen een oplossing die ze vervolgens gaan bouwen. Onderdeel van het onderzoek dat leerlingen doen is een werkbezoek. Op deze manier krijgen de leerlingen een goed beeld van het brede terrein van bèta, natuur en techniek. Aan het einde van de brugklas kunnen de leerlingen kiezen voor het technasium voor het tweede leerjaar of gewoon het reguliere programma
blijven volgen. Uiteindelijk leidt de leerweg technasium tot een havo- of atheneumdiploma met een certificaat technasium.

Het technasium onderwijs brengt extra kosten met zich mee. Er is een verplichte  ouderbijdrage van € 140 vastgesteld. Uit dit bedrag betalen we onder andere de ééndaagse excursies en materiaal voor in de werkplaats. Het Cals College heeft een fonds waarop een beroep kan worden gedaan als de studiekosten voor de ouders niet betaalbaar zijn.

Ondernemend leren
Bij het vak ondernemend leren (OL) staan nieuwsgierigheid, creativiteit, initiatief en zelfstandigheid centraal. Deze vaardigheden versterken we door interessante en inspirerende projecten te verbinden aan de doelen van de vaklessen. Leerlingen zijn zo meer betrokken en gemotiveerd bezig met hun eigen leerproces. De vaardigheden die de leerlingen hierbij leren zijn erg belangrijk voor nu en later. De manier van onderzoek doen, zowel binnen het technasium als ondernemend leren is gelinkt aan de manier waarop in het hoger onderwijs (hbo en universiteit) onderzoek wordt gedaan: leerlingen leren op een projectmatige manier in een team te werken.