Leerroutes mavo

Vecon Businessschool

De Vecon Businessschool is een richting/profiel op de mavo, waarin we extra aandacht besteden aan talentontwikkeling op het gebied van economie en ondernemen.
De leerlingen hebben de mogelijkheid om uitgebreid kennis te maken met economie en ondernemerschap. Hiermee kunnen ze un talenten ontwikkelen en vormen ze zich
een goed beeld van het vervolgonderwijs of toekomstig beroep. Doordat we samenwerken met het mbo maken de leerlingen ook kennis met het beroepsonderwijs.

Technologie en Toepassing

In schooljaar 2021-2022 kunnen leerlingen vanaf mavo 3 ook kiezen om examen te doen in een praktisch vak. Leerlingen kunnen dan bij ons kiezen voor het vak  Technologie en Toepassing als examenvak. Dit vak wordt afgesloten met een schoolexamen. Een onderdeel van dit vak is om kennis te maken met techniek en technologie in het bedrijfsleven door middel van een korte stage. Ook zijn er projecten in samenwerking met het ROC.

Lichamelijke opvoeding 2

In de derde klas van de mavo kunnen leerlingen kiezen voor het vak lichamelijke opvoeding als examenvak. Leerlingen die sportief georiënteerd en aangelegd zijn,
maar ook goed kunnen organiseren en plannen zijn bij uitstek geschikt om dit vak te kiezen. Lichamelijke opvoeding als examenvak is een pré op een vervolgopleiding als de VeVa of een sportopleiding.

In het filmpje‘ Een dag uit het leven van een leerling op Cals IJsselstein’ zie je op 1.50 minuut meer over lichamelijke opvoeding 2.

mavo +

Leerlingen met zeer goede prestaties en een grote motivatie kunnen in het vierde leerjaar een extra vak kiezen. Hiermee vergroten ze de kans op een succesvolle
doorstroom naar de havo. Tijdens een ouderavond in het derde leerjaar leggen we uit wat de voorwaarden zijn om voor een extra vak in aanmerking te komen.

mbo+

In het kader van de keuzebegeleiding nemen leerlingen uit het vierde leerjaar deel aan het project mbo+. Leerlingen met mavo+ nemen ook deel aan het eerste mbo+
programma. Het mbo+ programma valt onder verantwoordelijkheid van onder andere de studiebegeleider. De leerlingen oriënteren zich in de sector waarvoor ze hebben gekozen. Dat zijn techniek, zorg en welzijn of economie. Zo doen ze praktische vaardigheden op en krijgen een goed beeld van het werken in de gekozen sector. Leerlingen die hier niet aan meedoen, maken een sectorwerkstuk.

Lessentabel

De lessentabellen zijn opgenomen in de schoolgids.