Leerroutes havo/atheneum

We kennen veel verschillende typen havoleerlingen. Sommige havisten zijn heel praktisch ingesteld. Zij kunnen theoretisch veel aan, maar willen zich voorbereiden op
een beroepsopleiding door de praktische toepassing van wat ze leren. Voor die leerling bieden we de beroepsgerichte havo aan. Sommige havisten willen graag wat
meer uitdaging op het theoretische vlak. Bijvoorbeeld omdat ze uiteindelijk door willen stromen naar het vwo. Voor deze leerlingen bieden we de academisch
gerichte havo aan met een voorbereiding op het atheneum.

Havo beroepsgericht

Alle leerlingen in havo en atheneum kunnen bij ons kiezen om het technasium te volgen. Zij krijgen dan het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). In het vak O&O kunnen
ze examen doen als ze kiezen voor een natuur-profiel in de bovenbouw. Leerlingen die het vak O&O kiezen als examenvak kunnen vanaf schooljaar 2021-2022 ook kiezen om voor een deel te leren in het bedrijfsleven. In de beroepsgerichte havo leren ze één dag in de week in de beroepspraktijk. Ze doen dan examen in het vak O&O, maar voor een groot deel voeren ze dit vak uit in opdracht van en bij een (technisch) bedrijf.

Havo academisch gericht / atheneum

Vanaf schooljaar 2020-2021 bieden wij de potentiële vwo-leerlingen een academisch gerichte havo aan. Dit houdt in dat ze tijdens de bovenbouw havo ook stof of extra uitdaging aangeboden krijgen op vwo-niveau. Als het havodiploma behaald is, stromen ze soepeler door naar vwo 5. In sommige vakken kunnen ze dan versneld vwo-examen doen. Deze leerlingen krijgen twee PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting), namelijk één van de havo en één voor het vwo. Ze zien in één oogopslag welke onderdelen ze hebben afgesloten en kunnen versnellen, om het vwo soepeler te doorlopen.

Begeleiding van atheneumleerlingen

Alle leerlingen met een atheneumadvies krijgen vanaf leerjaar 3 een eigen studiebegeleider. Deze studiebegeleider begeleidt leerlingen bij de voorbereiding op de bovenbouw van het vwo. De begeleiding is gericht op de bovenbouw van het vwo via onze academisch gerichte havo, via een eigen leertraject binnen onze havo-structuur of via de bovenbouw op Cals Nieuwegein.