Bèta Challenge en Technasium

Techniek en technologie zijn in tijden van ontwikkeling en vernieuwing enorm belangrijk in onze maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren over technologische ontwikkelingen en toepassingen. Binnen de basis en kaderopleiding bieden we twee technische profielen aan (BWI en PIE). We maken bij de Bèta Challenge en Technasium gebruik van de kennis van de docenten in deze profielen, de faciliteiten en lokalen en de samenwerking met de technische bedrijven.

Wij zijn erkende school voor Bèta Challenge (mavo) en voor Technasium (havo/atheneum). In de brugklas maken leerlingen kennis met betà-technische projecten tijdens het vak Technologie & Toepassing (T&T) voor mavo/havo en Onderzoek & Ontwerpen (O&O) voor  havo/atheneum. Gedurende een periode van 8 à 10 weken werken ze in groepjes van ongeveer vier personen aan een concrete vraag van een bestaande opdrachtgever. Ze doen onderzoek en maken een ontwerp om antwoord te geven op de vraag van de opdrachtgever. Het project wordt afgesloten met een presentatie voor de opdrachtgever.

In de projecten passen de leerlingen de kennis van verschillende vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en economie) toe en ontwikkelen verschillende vaardigheden zoals onderzoeken, ontwerpen, creatief denken, samenwerken en presenteren. We geven het vak T&T in de eerste twee jaren van mavo/havo. De leerlingen in havo/atheneum kiezen aan het eind van de brugklas of ze het vak O&O ook in klas 2 en 3 willen volgen.